[Talk-dk] Standardisering af tankstationer i DK

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Tir Sep 26 19:06:17 UTC 2017


On tirsdag den 26. september 2017 16.24.56 CEST osm at workmail.com wrote:
> En anden gang var det måske på sin plads at tage debatten før man kaster sig
> ud i at masse- rette.

Det har du fuldstændig ret i. Jeg har i en række situationer ikke været så god 
til at spørge på listen her, som det kunne ønskes. På den anden side startede 
processen egentlig i det små for år tilbage og har kun gradvist grebet om sig. 
Den har også langt hen ad vejen været nødvendig for at kunne danne mig et 
rimeligt klart overblik over situationen.
Arbejdet har også betydet at Jeg undervejs har opdaget og rettet et større 
antal relaterede fejl, hvilket alt i alt skulle betyde at det nu er langt 
lettere at danne sig et overblik over hvad vi har (via Overpass-søgninger) og 
hvad der eventuelt kunne gøres bedre.

> > Sent: Tuesday, September 26, 2017 at 3:18 PM
> > From: "Niels Elgaard Larsen" <elgaard at agol.dk>
> > To: talk-dk at openstreetmap.org
> > Subject: Re: [Talk-dk] Standardisering af tankstationer i DK
> > 
> > On Tue, 26 Sep 2017 13:34:59 +0200
> > 
> > Michael Andersen <hjart at milvus.dk> wrote:
> > > Jeg har nu i en del år set på og håndteret et stort tankstationer i
> > > OSM og det har været helt tydeligt at der ikke har været nogen helst
> > > konsistens i forhold til hvordan de skulle tagges.
> > > 
> > > Nogle har f.eks. været tagget med både operator=OK & name=OK &
> > > brand=OK, mens andre har været tagget med kun en enkelt af disse
> > > eller diverse kombinationer. Det forekommer mig i langt de fleste
> > > tilfælde aldeles unødvendigt at bruge mere end et af disse tags og
> > > det kan også være ret uheldigt at bruge mere end et af disse idet jeg
> > > adskillige gange har set folk ændre det ene tag, men ikke det/ de
> > > andre, når en station har fået nyt navn.
> > 
> > Wikien lægger ret meget op til at bruge alle tre felter, når det giver
> > mening.
> > 
> > > Jeg forstår udmærket hvis andre end jeg har været forvirrede over
> > > hvordan disse bedst skulle tagges idet de forskellige editorer har
> > > haft felter for alle 3 tags (hvilken er så den "rigtige"?)
> > > 
> > > Fornyligt besluttede jeg mig så for at begynde at rydde op i de
> > > danske tankstationer (vi har pt ca 1800 i OSM) og at standardisere
> > > til kun at bruge name tagget.
> > 
> > Det er jeg ked af.
> > Se fx:
> > https://www.openstreetmap.org/node/611352900
> > 
> > For det første har Statoil vel skiftet navn til Circle-K.
> > 
> > Men der har aldrig stået hverken Statoil eller Circle-K på den
> > benzinstation.
> > Der står 1-2-3 med store bogstaver. Det er meget forvirrende, når
> > sætter name-tagget til noget helt andet, end stederne kalder sig selv.
> > 
> > Men jeg har et Circle-K benzinkort, så jeg kunne godt finde på at søge
> > efter benzinstationer med operator=Circle-K, som jeg forventer finder
> > både Circle-K, 1-2-3 (og Statoil, hvis der er nogen, der stadig hedder
> > det)
> > 
> > Benzinstationen på den anden side af krydset er nu en Bonus station,
> > der stadig drives af Uno-X og stadig tager Uno-X kort.
> > 
> > Der er en grund til, at der flere tags for benzinstationer. De behøver
> > ikke at have samme værdi.
> > 
> > > Derfor har langt størstedelen af danske tankstationer nu kun et name
> > > tag og ikke noget brand eller operator tag.
> > > 
> > > Desuden har jeg i noget tid eksperimenteret med at bruge https://
> > > wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:branch og derfor ændret en stor del
> > > fra at hedde f.ek.s "OK et-eller-andet-stednavn" til kun at hedde
> > > "OK" og så at have stednavnet i branch tagget
> > > 
> > > I en del tilfælde rundt omkring kan man se hvordan butikker der
> > > ligger tæt på hinanden "skygger" for hinandens navne (fordi der på
> > > kortet kun er plads til det ene navn) og dette problem bliver kun
> > > værre når man tilføjer stednavne til butikkernes egentlige navn
> > > (hvilket i forbindelse med f.eks. supermarkedskæder & tankstationer
> > > mm længe har været almindeligt)
> > > 
> > > Mvh Hjart
> > > 
> > > _______________________________________________
> > > Talk-dk mailing list
> > > Talk-dk at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> > 
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

Mere information om maillisten Talk-dk.