[Talk-dk] Nyt script til addresseopdateringer

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Lør Apr 14 13:01:39 UTC 2018


2. For min skyld kan for OSM uinteressante tags sagtens droppes i forbindelse med øvrig opdatering. Men jo flere tags der er på et givent OSM objekt, jo sværere bliver det for en menneskelig mapper som mig at overskue dem (og det sker ofte at jeg har brug for at studere adresser), så derfor plæderer jeg gerne for at holde antallet på et rimeligt niveau.

3. Et eksempel på et changeset der medførte dubletter:
https://www.openstreetmap.org/changeset/41112526. Jeg stødte på mange flere og kommenterede på nogen af dem (igen desværre uden respons).

Bruger Jørn-osm foretog dog siden en del oprydning i danske adresser (indtil jeg gjorde ham opmærksom på https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/2017-October/004884.html), så det er ikke sikkert at der vil kunne findes flere dubletter nu. Jørn dokumenterede sit arbejde i bl.a. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Adresse_tjek.

On lørdag den 14. april 2018 13.29.11 CEST Jonathan Hougaard wrote:
> 1 Der vil være grov kontrol af data kommende fra DAWA. F.eks. vil en
> adresse ikke blive medtaget, hvis koordinaterne ligger uden for en kasse
> med hjørner 54N007E-58N016E. Så adresser hvor koordinater er angivet til
> 0,0 bliver frasorteret.
> 
> 2 For min skyld kan vi sagtens fjerne nogle.
> 
> osak:street er blot en dublet af addr:street
> 
> osak:house_no er en dublet af addr:housenumber
> 
> osak:municipality_name - har vi evt. et godt alternativt tag til at
> angive kommunenavn? Ellers tænker jeg det er fint at bibeholde.
> 
> osak:municipality_no og osak:street_no er interne værdier brugt af DAWA.
> Jeg har ikke planer om at bruge dem, så de kan også sagtens forsvinde.
> 
> osak:revision bruges til at tjekke, hvornår adressen sidst er opdateret
> - så den skal gerne blive.
> 
> osak:identifier er adressens unikke ID, og skal også blive.
> 
> Så osak:street, osak:house_no, osak:municipality_no og osak:street_no
> tænker jeg godt, vi kan fjerne. Spørgsmålet er, om scriptet aktivt skal
> gå ind og slette alle disse tags, eller om de bare skal fjernes
> efterhånden som de pågældende adresser bliver opdateret?
> 
> 3 Kan du uddybe/komme med eksempler? Hvis en osak:identifier er ukendt
> for scriptet, vil noden blive slettet, så jeg tror ikke umiddelbart, der
> er risiko for dubletter.
> 
> 4 Der er ikke noget i vejen for at opdatere tags på en way i stedet for
> en node - men det vil så blive umuligt at tjekke, om en adresse er
> placeret korrekt. En adresse i DAWA er jo netop defineret ved ét punkt,
> ikke et område. Rent teknisk kan man godt sammenligne områder med
> punkter, men det vil kræve noget decideret GIS-software og en hel del
> mere regnekraft - og er øvrigt uden for mit ekspertiseområde. Så
> umiddelbart tror jeg ikke det er en god ide at begynde at definere
> adresser som områder, når de i det officielle register fremgår som punkter.
> 
> On 14/04/2018 12:21, Michael Andersen wrote:
> > !. Det bør sikres at danske adresser ikke, på grund af fejlagtige eller
> > manglende koordinater, ender på Null Island eller andre steder uden for
> > Danmark.
> > 
> > 2. Behøver vi virkelig alle de forskellige osak:* tags i OSM? Kan vi med
> > fordel droppe nogle af dem?
> > 
> > 3. Man kan ikke stole 100% på osak:identifier.  Jeg observerede adskillige
> > tilfælde hvor AWSbot oprettede dubletter med forskellige udgaver af dette
> > tag (og operatøren reagerede desværre sjældent på mine henvendelser
> > angående det).
> > 
> > 4. Jeg har ofte tænkt om ikke vi kunne revidere den hidtidige politik
> > nævnt på blandt andet
> > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Denmark. I mange tilfælde
> > kan der være god mening i at tagge adresser på f.eks. villaer fremfor på
> > en node midt i den (uden for DK er det normen at have adresser på
> > bygninger. Teknikken skal bare være i stand til at tage højde for at en
> > adresse kan eksistere både som en node og som en "vej"/"way"
Mere information om maillisten Talk-dk.