[Talk-dk] Hosting af autoAWS

Mikkel Kirkgaard Nielsen m.kirkgaard at gmail.com
Tor Aug 16 14:04:17 UTC 2018


Hej Søren.

On 2018-08-15 13:58, Soren Johannessen wrote:
> Vores GIS mand har lige kigget på wiki'en og ser at du kræver et 
> windows miljø for dit script.

Jonathan skriver blot at han har anvendt WampServer[1] (en specifik
WAMP-distribution[2]) til at eksekvere scriptet med indtil nu. Så vidt
jeg kan se af koden til autoAWS 1.0[3] er eneste krav en webserver med
en PHP-fortolker der har curl[4] og SimpleXML[5]-udvidelserne aktiveret
samt PDO_MYSQL driveren[6] installeret.
Det er alt sammen standardkomponenter, og en opsætning som både
GNU/Linux og Windows-systemer kan honorere uden problemer.


> Er det muligt for dig at lave det i linux miljø samt komme det i 
> docker-container?

Jeg er i gang med at forsøge at sætte autoAWS 1.0 op på min private
Ubuntu Linux server, og der er en del ting der ikke spiller i forhold
til det materiale der er tilgængeligt.
Bl.a. er der nogle "redacted" kodesektioner, som deklarerer variable der
er nødvendige for at scriptet overhovedet kan eksekveres uden
syntaksfejl (bl.a. rimeligt centrale variable til brugerautentifikation
mod databasen).
På min server er jeg lige nu der hvor scriptet forventer tabeller i
databasen, og da der ikke er noget dokumenteret databaseschema eller
scriptet forholder sig til at kunne oprette dem, skal der enten udføres
noget analysearbejde eller mere information til fra Jonathan for at
kunne komme videre (gerne en "mysqldump -u <dbuser> -h <dbhost>
--no-data -p <dbname>" fra maskinen det kører på).


Et andet potentielt problem er at versionshistorikken beskriver en
version 1.1, men koden til denne er ikke tilgængelig.

Jeg arbejde lige nu med den dokumentation og de ændringer jeg foretager
i et lokalt git-repository, men det ville være oplagt at få koden til
autoAWS lagt ind under OSM-DK[7] på GitHub (eller måske hellere GitLab,
eller endda git.openstreetmap.org?), så interesserede kan samarbejde om
videreudvikling og vedligehold/produktionsmodning.

Dotsrc.org har forøvrigt lige meldt positivt tilbage, og vil gerne
stille en server til rådighed. Jonathan og jeg er ved at koordinere det
med administratoren derfra.

Hilsner,
-- 
Mikkel

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/WampServer
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)#WAMP
[3] https://pastebin.com/KCRYfY3W
[4] http://php.net/manual/en/book.curl.php
[5] http://php.net/manual/en/book.simplexml.php
[6] http://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php
[7] https://github.com/OSM-DKMere information om maillisten Talk-dk.