[Talk-ht] Cap 103 : décès de Junior, un des chauffeurs

Louino Robillard robillard at future-ht.org
Ven 11 Oct 01:16:49 UTC 2013


Mwen pa te gentan konnen Junior, men mwen konnen byen li fe pati de fanmi
an. paske tout moun nan fanmi an ap pale de li. mwen ka di ke li pa mouri,
paske moun ki mouri se moun ki pase sou te sa.. ki pa fe oken diferans. si
li te gen tan men'm ka patisipe nan yon aktivite mapping ki ap ede mete
enfomasyon ki pou ede tout yon peyi neg sa se yon'n nan hero yo. Sevis li
te ran'n ap kontinye ede plis moun. Mwen pataje kondolayans mwen ak fanmi
li ak zanmi li.

Robi.


Le 10 octobre 2013 19:59, Wendy Delva <didygroove at gmail.com> a écrit :

> C'est vraiment une triste nouvelle. L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté que
> le nom de l'Eternel soit bénit. Paix à son âme!
> On Oct 10, 2013 1:58 AM, "Francois-Xavier Lamure Tardieu" <
> xapitoun at gmail.com> wrote:
> >
> > Bonjour,
> >
> > pour ceux qui ont participé au projet cap103, je suis au regret de vous
> informer de la mort de Junior, un de nos chauffeurs, mort il y a environ
> une semaine de maladie d'après ce qu'a pu me dire Olius.
> >
> >
> > Hello,
> >
> > for those who participated in the project cap103, I regret to inform you
> of the death of Junior, one of our drivers, who died a week ago of illness.
> >
> >
> > salu,
> >
> > pou moun ki te patisipe nan pwojè cap103 a, mwen regrèt enfòme nou nan
> lanmò Junior, youn nan chofè nou an, ki mouri aprè anpil soufrans semèn
> dèniè.
> >
> > Xavier
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht