[Talk-lt] Namų numeriai su raidėmis

Eduardas Kriščiūnas edas at katalogai.net
Thu Nov 22 21:54:28 UTC 2012


O PRIE KO ČIA SEIMO SPRENDIMAI? OSM JUK PASAULINIS ŽEMĖLAPIS, KURIS 
SUDARINĖJAMAS ENTUZIASTŲ PAGAL SAVAS TAISYKLES SU TIKSLU, KAD ŽMONĖMS 
BŪTŲ KUO PATOGIAU NAUDOTIS ŽEMĖLAPIAIS. PAVYZDŽIUI OLANDIJOJE, KUR PRIEŠ 
PRIIMANT BET KOKĮ TECHNINĮ SPRENDIMĄ ATLIEKAMI EKSPERIMENTAI IR TYRIMAI, 
YRA TOKIOS KELIO ŽENKLŲ IR PAVADINIMŲ RAŠYMO TAISYKLĖS. TAI VAT JOSE YRA 
AIŠKIAI PARAŠYTA, KAD ŠALIA KELIO EISMUI REIKALINGI UŽRAŠAI GALI BŪTI 
RAŠOMI TIK TAIP, KAIP SAKINYJE, T.Y. TIK TIKRINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ IR 
PIRMOS SAKINIŲ RAIDĖS RAŠOMOS DIDŽIOSIOMIS, O VISA KITA – MAŽOSIOMIS.
Viskas dėl skaitymo ir suvokimo greičio, nes žmogus žodžius skaito ne 
paraidžiui, o kaip žinomus simbolius, grupėmis po kelias raides. 
Mažosios raidės turi charakteringas formas ir atsikišimus, pvz. p, t, b, 
g. Didžiosios skiriasi mažiau.
Tai įrodo kad ir toks pastebėjimas: jei žmogus nežinomą žodį knygoje 
perskaito neteisingai, tai jis tą žodį taip ir skaitys, kol nepasikeis 
šriftas. Puikiai atsimenu, kaip vaikystėje išmokau žodį „babrikendai“ 
vietoje „bakenbardai“ :)
Kirilica yra pavyzdys, kai beveik visos raidės vienodo aukščio (kaip 
kapitelis), todėl ja ir skaityti sunkiau.


2012.11.22 16:55, Tomas Straupis rašė:
> 2012 m. lapkritis 22 d. 16:47, Aidas Kasparas rašė:
>> Panašu, kad vis tik turime naudoti didžiąsias raides. Žr. LR Vyriausybės
>> 2002-12-23 d. nutarimo Nr. 2092 DĖL adresų formavimo taisyklių
>> patvirtinimo 13 punktą
>>
>> <...>Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais)
>> arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija.<...>
>>
>> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100
>    Kad jį kur Perkūnas... Taip ir galvojau, kad seimas su estetika susipykęs :)
>    Šito balsavimais nenukrisim.
>
>    Tegyvuoja namų numeracijos didžiosios raidės!
>

More information about the Talk-lt mailing list