[Talk-lt] VT GPS duomenys

Matas Ramoška m.ramoska at gmail.com
Mon Oct 28 21:17:25 UTC 2013


> Įkėliau naujausius duomenis:
> ftp://ftp.katalogai.net/Judek/Viesojo%20transporto%20judejimo%20duomenu%20baze/trolis_2013-10-25.7z

Dėkui. Aš juos susikėliau, duomenys nuo balandžio 13 d. iki gegužės 13
d. Ar taip ir turėtų būti?

> Gal kas jau darė analizę pagal valandas, savaitės dienas ir pan?

Kol kas skaičiavau tik bendras statistikas, kad išsibandyti patį
principą. Galėsiu padaryti ir atskirus pjūvius pagal laiką, tik su
laiku dar man truputį neaišku.. Šiose lentelėse laikas saugomas kaip
skaičius.Priėjau išvados, kad tai laikas sekundėmis nuo 1970-01-01
00:00:00, kurį dar reikia pakoreguoti pagal laiko juostą. Galbūt kas
nors galėtų atsakyti kaip ten tiksliai saugomas laikas?

Mantas klausė dėl CSV formato, galėčiau sukonvertuoti jei aktualu.

Matas
More information about the Talk-lt mailing list