[Talk-lt] Užtvankos

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Fri Dec 28 10:49:57 UTC 2018


On 2018-12-28 11:41, Tomas Straupis wrote:
> Sveiki
>
>  Topografiniame žemėlapyje atsirado užtvankos. Bet tuo pačiu norėtųsi
> geriau apibrėžti, kas yra ta „užtvanka“ ar ką mes žymime kaip
> „užtvanką“.
>  Tarkime pagrindinės Lietuvos užtvankos pažymėta tik siaura dalis,
> kur vanduo teka iš rezervuaro į toliau einančią upę:
>  https://topo.openmap.lt/#t/16.35/54.87412/24.00028/0/0/
>
>  Man kažkaip norėtųsi užtvanka žymėti ir visą pylimą, t.y. vietą, kur
> vienoje pusėje yra aukštai esantis vandens lygis, o kitoje pusėje -
> žemiau esanti žemė. Tai Kauno HE atveju apačioj krantas iki miško
> pradžios Zuikinės šiaurėje, o viršuje iki Masiulio gatvės parkingo,
> kur pastatas matosi.
>
>  Lyg tai taip ir būtų kituose topografiniuose žemėlapiuose (niekur
> neradau būtent Kauno HE).
>  Tarkim iš Lietuvos topografinių žemėlapių rinkinio:
>  http://www.agi.lt/topo/fcontent.html
>  Keli lapai su užtvankomis:
>  http://www.agi.lt/topo/resources/images/10_zem_SS_o.JPG
>  http://www.agi.lt/topo/resources/images/10_ze_LKS.jpg
>  http://www.agi.lt/topo/resources/images/50_zem_LKS.jpg
>
>  PAR topografinis žemėlapis:
>  https://htonl.dev.openstreetmap.org/ngi-tiles/#15/-34.0792/19.2914
>
>  Ką galvojate?
>
Tomai,

Kadangi aš kažkada žymėjau šitą dalį, tai jaučiu pareigą išsakyti, kodėl
žymėjau būtent taip.

OSM wiki sako, kad dam yra „A wall built across a river“. Taigi, ten,
kur yra sienos su hidrotechninėmis konstrukcijomis -- ten yra užtvanka,
ten kur yra tiesiog pylimai aš būčiau linkęs žymėti
Tag:man_made=embankment (dabar keliose vietose randu natural=cliff, kas
tikrai neatitinka tikrovės).

Dabar apie palyginimus su popieriniais žemėlapiais. Aš gal kažko
nepastebiu, bet http://www.agi.lt/topo/resources/images/10_ze_LKS.jpg
tiek užtvanka, tiek pylimai ant kurių yra gretimi keliai, mano supratimu
sužymėti taip pat. Beje, keturkampis tvenkinys į vakarus nuo Mickūnų
turi neteisingai pažymėtus išorinius šlaitus, bet teisingai pylimą per
vidurį.

Užtvanka ant Mūšos ties Švobiškiu apskritai turi tarpuką, kur
konstrukcijos nėra -- sakyčiau ta dalis žymėtina kitaip.

Kazlų Rūdos apylinkių žemėlapyje randu, kad skirtingai žymimos užtvankos
ir pylimai (iškasos). Tačiau, iš vienos pusės, pylimus randu tik
tvenkiniuose. Iš kitos pusės, mastelis turbūt yra per didelis, kad būtų
išskirtos užtvankos dalys. O ir tikslas šito žemėlapio turbūt buvo ne
hidrotechninis. Tuo tarpu OSM turėtų leisti visas paskirtis sudėti į krūvą.

Taigi, dabartinio žymėjimo logika buvo tokia. Jei yra argumentu, kodėl
turėtų būti kitokia -- visada galime susitarti kitaip.


-- 
Aidas Kasparas

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20181228/c48e78bd/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list