[Talk-lt] Užtvankos

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Fri Dec 28 14:15:46 UTC 2018


On 2018-12-28 14:16, Tomas Straupis wrote:
> 2018-12-28, pn, 12:49 Aidas Kasparas rašė:
>> OSM wiki sako, kad dam yra „A wall built across a river“. Taigi, ten, kur
>> yra sienos su hidrotechninėmis konstrukcijomis -- ten yra užtvanka, ten
>> kur yra tiesiog pylimai aš būčiau linkęs žymėti Tag:man_made=embankment
>> (dabar keliose vietose randu natural=cliff, kas tikrai neatitinka tikrovės).
>> Dabar apie palyginimus su popieriniais žemėlapiais. Aš gal kažko nepastebiu,
>> bet http://www.agi.lt/topo/resources/images/10_ze_LKS.jpg tiek užtvanka,
>> tiek pylimai ant kurių yra gretimi keliai, mano supratimu sužymėti taip pat.
>   Taip, geras pastebėjimas. Tada tikriausiai ir čia užtvanka turėtų
> būti tik siaura dalis, o visa kita - jau embankment.
>   https://topo.openmap.lt/#t/15.71/54.69597/25.37966/0/0/

Aš žymėčiau būtent taip.


>
>> Beje, keturkampis tvenkinys į vakarus nuo Mickūnų turi neteisingai
>> pažymėtus išorinius šlaitus, bet teisingai pylimą per vidurį.
>   Nebent sakysime, kad būtent pylimas per vidurį neteisingas. Juk, jei
> rezervuaras užpildytas, tai tikėtina, kad „nusileidimas“ yra tik
> išorėje. T.y. aplinkoje pakyla stačiakampis, kurio viduje yra vanduo
> sulig viršum ir per vidurį pylimas, daugmaž vandens aukščio.

Tai pylimas per vidurį bet kuriuo atveju teisingas, nes kelias bet
kuriuo atveju turi būti virš vandens (priešingu atveju tai brasta).
Taigi spygliai teisingai rodo altitudės mažėjimo kryptį. O va dėl
išorės... aš žinojau tik vieną objektą -- Kruonio HAE -- kuris turi iš
visų pusių supiltus šlaitus. Visi matyti tvenkiniai maksimum iš vienos
pusės (nu dviejų) turi supiltą krantą. Pagal galimybes įrengiami daubose.

>
>> Kazlų Rūdos apylinkių žemėlapyje randu, kad skirtingai žymimos
>> užtvankos ir pylimai (iškasos). Tačiau, iš vienos pusės, pylimus
>> randu tik tvenkiniuose. Iš kitos pusės, mastelis turbūt yra per didelis,
>> kad būtų išskirtos užtvankos dalys. O ir tikslas šito žemėlapio turbūt
>> buvo ne hidrotechninis. Tuo tarpu OSM turėtų leisti visas paskirtis sudėti į krūvą.
>   Įtariu teisingai čia pastebėjai, būtent mastelis viską ir keičia.
> Stambiame mastelyje galima atskirai žymėti tiek pačią „betoninę
> konstrukciją“, tiek ir pylimus atskirai, o smulkesniuose masteliuose
> (kaip ir PAR žemėlapyje) jau telpa tik vienas žymėjimas. Tiksliau
> žymėti vien tik betoninę dalį neapsimoka, nes ji tiesiog per smulki
> tarkim 50K masteliui.
>
>> Taigi, dabartinio žymėjimo logika buvo tokia. Jei yra argumentu, kodėl turėtų būti kitokia -- visada galime susitarti kitaip.
>   Argumentai yra bandyti padaryti topografinį žemėlapį tokį, kokį jį
> apibrėžia Lietuvos standartai:
>   http://www.geoportal.lt/download/Specifikacijos/TOP50LKS_zemelapio_sutartiniai_zenklai.pdf
>   9 skyrius Hidrotechniniai statiniai, brastos. 9.2 ir 9.4 užtvankos.
> Linijinė geometrija pažymėta įtraukiant tiek betonines konstrukcijas,
> tiek ir pylimą.

O gal žinai iš kur gauti dokumentą „Lietuvos Respublikos teritorijos M
1:50 000 topografinio žemėlapio TOP50LKS sutartinių ženklų schemos“? Nes
Google duoda tik užuominas, kad NŽT gavo pinigų už tokio daikto
parengimą. Aš turiu vilties, kad ten bus parašyta, kur turi būti
nubrėžta užtvankos linija.


>
>   Tai galvoju, kaip čia teisingiau gautųsi. Gal kad vilkas sotus, ir
> avys sveikos - palikti taip, kaip yra OSM wikyje, t.y. pylimus žymėti
> su man_made=embankment, bet prie man_made=embankment užtvankų
> pylimuose pridėti tarkim embankment:type=dam? Tada 50K mastelyje būtų
> galima kaip užtvanką imti tiek waterway=dam, tiek ir
> man_made=embankment+embankment:type=dam? (rodyti ar nerodyti kitus
> embankment - kitas klausimas)
>   (embankment:type, o ne embankment, nes pastarasis jau turi
> panaudojimą - aukščio kitimas iš abiejų pusių, o ne vienos)
>
>   Bet ar nesigaus taip, kad man_made embankment žymimas ne riboje tarp
> vandens ir žemės, o pylimo aukštutinėje dalyje, t.y. paliekant tarpą
> tarp vandens ir pylimo.
>
Manau, kad gausis. Tik ar tai yra problema? 50K žemėlapyje 1mm = 50m. Ar
mes apskritai turime vietą, kur atstumas nuo pylimo viršaus iki vandens
yra didesnis nei 10m? Taigi tuos 0,2mm užims žymėjimo linija, jau
neskaitant spyglių.

-- 
Aidas Kasparas

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20181228/c1bde564/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list