[Talk-lt] Užtvankos

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Sat Dec 29 12:47:26 UTC 2018


 Pabandžiau KaunoHE ir kelias kitas užtvankas pažymėti pagal aukščiau
aptartas taisykles.
 KaunoHE:
 https://topo.openmap.lt/#t/13.96/54.87557/24.00528/0/0/
 Užtvankos simbolizacija prie kelio visai neblogai atrodo. Tik
waterway=dam iškrenta iš konteksto, nes norėtųsi, kad užtvankos
simbolis tęstųsi per tiltą :-) Labai stambiam mastelyje užtvankos
simbolio dantukai palenda po gelžkeliu. Marijampolės plentas yra
aukštesnės klasifikacijos, nei užtvankomis paprastai einantys
residential/unclassified keliai, tai dantukai stambesniuose
masteliuose per mažai išlenda iš po kelio (pataisoma).

 Vakar aptarta užtvanka pataisyta, nuėmus waterway=dam nuo tvenkinio
kranto ir uždėjus embankment žymas ant kelio:
 https://topo.openmap.lt/#t/14.62/54.69667/25.37993/0/0/

 Dažnoje užtvankoje realiai tai net ir nėra, artai labai mažos grynai
waterway=dam konstrukcijos, tai lieka tik embankment žymos ant kelio.
Atrodo visai neblogai:
 https://topo.openmap.lt/#t/15.5/54.54253/25.16439/0/0/

 Lenda problema, kad atsiradus dantukams, atsirado poreikis teisingai
braižyti vektorių (pagal wiki, dešinė vektoriaus pusė turi būti
žemesnioji pusė). Kur kryptis neteisinga, dantukai sukasi į tvenkinio
pusę, nors turėtų būti į priešingą pusę. Kiek peržiūrėjau užtvankų,
tai stebėtinai daug užtvankų realiai turi užtvankos viršumi einantį
kelią. Visos jos prarastų waterway=dam žymą ir gautų embankment žymas
ant viršuje einančio kelio. Pagal mūsų Lietuvos topografinio žemėlapio
taisykles viskas puikiai, bet tada dings užtvankos žymėjimas iš
mapperiams skirto OpenStreetMap-Carto stiliaus, ir, labai gali būti,
iš eilės kitų internetinių ir aplikacijų žemėlapių...

 Na ir realiai beveik nei viena užtvanka nėra pažymėta embankmentu,
visos pažymėtos naudojant waterway=dam tame vandens krašte, kuris eina
palei pylimą/užtvanką. Taigi realiai tektų viską keisti (užtvankų
kelių nėra labai daug ~260).

 Nenorime pažeisti taisyklės „dont tag for the renderer“, bet mūsų
aptartas variantas realiai panaikinta visas užtvankas iš OSM-Carto.
Nors remiamės wiki taisyklėmis, gali būti, kad realūs žymėtojai visai
kitaip supranta, kaip reikia žymėti užtvankas... Kitavertus, vandens
krašto žymėjimu waterway=dam atveju pasidaro neįmanoma be didelių
preprocessinimų pavaizduoti užtvankas su per jas einančiu keliu
smulkesniame mastelyje.

-- 
TomasMore information about the Talk-lt mailing list