[OSM-talk-nl] locatiegegevens brievenbussen (fwd)

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Mon Jun 4 19:20:22 BST 2007


Ter kennis geving, staat al op de wiki. De Beta moet ik nog een reactie
van krijgen. Ga ik ze morgen een over stalken.

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 4 Jun 2007 09:43:07 +0200
From: "Woo, Leewah (L.W.)" <leewah.woo at tntpost.nl>
To: stefandekonink at xs4all.nl
Subject: locatiegegevens brievenbussen

Geachte heer De Konink,

Eerder ontvingen wij uw email met betrekking tot uw verzoek de
datagegevens van brievenbussen te overwegen. Binnen TNT Post ligt het
beheer van deze locatiegegevens op de afdeling Retail en zodoende via
mij in behandeling genomen.

Uw vraag sluit aan op andere vergelijke verzoeken die hebben
plaatsgevonden. Op zich staan we open voor het publiceren van
brievenbusgegevens anders dan via onze eigen website. Toch kunnen we
niet per direct ingaan op uw verzoek hier daadwerkelijk mee aan de slag
te gaan. Deze data wordt nu namelijk alleen voor interne doeleinden
gebruikt, en zijn procedures die hiermee samenhangen niet geschikt voor
toelevering aan externe partijen. Naast dit operationele aspect dient
ook verder uit commercieel oogpunt bekeken te worden op welke manier,
aan wie, tegen welke voorwaarden deze data beschikbaar gesteld kan
worden.

Op dit moment wordt bekeken in hoeverre in samenwerking met een van onze
dochterondernemingen Cendris deze data naar de markt toe beschikbaar kan
worden gesteld om antwoord te krijgen op bovengenoemde aspecten. Cendris
is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met toepassingen op data
gebied. Ik hoop u zo snel mogelijk te kunnen berichten over voortgang
hierin.


Met vriendelijke groet,

Leewah Woo
Trademanager
Retail

More information about the Talk-nl mailing list