[OSM-talk-nl] foto's mapping party?

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Tue Jun 12 13:58:39 BST 2007


Op 12-06-07 heeft Klaas van Gend<klaas.van.gend at mvista.com> het
volgende geschreven:

[..]

> Grote vraag is of "Groenbrurgwal" de juiste naam is van de straat.
>
> Waar ik vroeger geleerd heb dat de titel van een Nederlands literair
> werk de titel is zoals 'ie op het titelblad (=derde pagina) staat
> vermeld, wat is dan de officiele naam van de betreffende straat?
>
> Dus: waar tover je de juiste naam vandaan als je de bordjes niet mag
> vertrouwen? Gemeente? Kadaster?
>

Er zijn tenminste drie partijen die autoriteit hebben (of in elk geval
claimen) op het gebied van straatnamen. Ten eerste de gemeente, die
verantwoordelijk is voor de straatnaambordjes en een commissie heeft
die straten benoemt en die de straatnamen per raadsbesluit vastlegt.
Dit is de zgn. 'officiele' schrijfwijze. Hierin worden achtervoegsels
normaliter volledig uitgeschreven (-straat, -weg, -laan, -allee etc.)
Niet voor niets deze naam, de gemeente is de enige echte autoriteit.

Dan is er Cendris, die een eigen schrijfwijze hanteert tbv hun eigen
business (Cendris is de databoer-afsplitsing van het oude PTT). Deze
schrijfwijze wordt wel 'TPG' of ook nog wel 'PTT' genoemd. Hier passen
slechts 17 posities in. De norm dateert dan ook van begin jaren '80 en
is destijds ontworpen voor automatiseringsdoeleinden (bytes waren toen
nog best duur..)

Dan is er nog de norm van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
- NEN 5825. Ook hier een inkorting, ditmaal tot 24 posities. Hierin
wordt bijvoorbeeld geen lange IJ gebruikt maar alleen 'Y', en voor- en
achtervoegsels worden vaak afgekort (WEG --> WG; STRAAT --> STR). Een
oudere versie van deze norm wordt ook wel de BOCO-norm genoemd. Alle
inkortingsregels staan meen ik ook wel online, ook voor de
PTT-schrijfwijze.

Het Kadaster heeft met straatbenamingen niets te maken.


-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.handsomedevil.nl/




More information about the Talk-nl mailing list