[OSM-talk-nl] Uploaden

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 15 09:27:44 BST 2007


Ja, en nu heb ik dus een klein (luxe-) probleem. Helemaal bevangen door
de mogelijkheid een ster te kunnen verdienen heb Ik al mijn tracks
ge-upload en verwijderd van mijn PC. Ik dacht namelijk dat ik ze
vervolgens met JOSM weer terug kon inlezen. Volgens mij kan dat echter
niet. Moet ik ze nu weer een voor een gaan downloaden? Is er net als bij
het ophalen van OSM dat met JOSM ook de mogelijkheid tracks op te halen?

>   


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070615/68f53ae3/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070615/68f53ae3/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list