[OSM-talk-nl] Eerste concept logo, graag feedback

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 15 11:06:21 BST 2007


Voorstel; Gelet op het huidige OpenStreetMap logo zou ik een poll willen
plaatsen op de wiki waarin de totale, wereldwijde usergroep kan aangeven
wat ze vinden van het huidige logo:

    - Zeer Aantrekkelijk, past bij OpenStreetMap, het logo maakte dat ik
meteen geïnteresseerd raakte in deelname
    - Aantrekkelijk, het logo is prima maar had geen invloed op mijn
deelname
    - Neutraal, het logo heeft geen invloed op mijn deelname en ik vind
het eigenlijk niet belangrijk
    - Niet aantrekkelijk, ik zou een logo willen dat meer mensen
aantrekt om mee te doen aan OpenStreetMap
    - Helemaal niet aantrekkelijk, het logo heeft een negatief effect op
de aantrekkingskracht van OpenStreetMap

- Very Attractive, the Logo fits OpenStreetMap and influenced me
participating in OpenStreetMap
- Attractive, the Logo is good, but did not influenced me participating
in OpenStreetMap
- Neutral, the Logo is of no importance to me
- Not Attractive, I think a better logo would attract more people to the
OpenStreetMap initiative
- Not at all Attractive, I think the logo has a negative effect to the
attractiveness of OpenStreetMap

Als de algehele tendens aan het einde van volgende week is dat iedereen
het huidige logo wel ok vindt, dan kunnen we gaan nadenken over het
maken van t-shirts, posters etc.

Accoord?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070615/4e235f60/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list