[OSM-talk-nl] Routes en knooppuntnetwerken

Lambertus osm at na1400.info
Fri May 4 10:57:15 BST 2007


Ben Companjen wrote:
> Goed, wat ik wilde zeggen is: is het niet de bedoeling dat elke route op 
> een eigen way staat? Dat lijkt me misschien wat moeilijker editten 
> (welke way heb ik nu te pakken?), maar je vermijdt het probleem dat je 
> aankaart. Echter, het richtingprobleem van Eugene los je hier niet zo 
> makkelijk mee op en het is niet gemodelleerd volgens het model van Milo.
Als ik je goed begrijp dan stel je voor om elke route (voor zover die 
niet past op de bestaande ways) een nieuwe way aan te maken. Dus een 
extra way aanmaken gebruik makend van bestaande nodes en deze de route 
tags meegeven. Ik vind dit een interessant idee omdat hetzelfde 
mechanisme reeds ook voor areas toegepast wordt. Dit werd ook op het IRC 
als oplossing aangedragen.

Wanneer een way tegen de richting ingaat van de onderliggende segments 
dan moet een tag 'opposite=yes' worden toegevoegd om dit aan te geven.

Nadelen:
- Het werken met meerdere ways die bovenop elkaar liggen is met de 
huidige editors vrij lastig.
- Bovendien moet de 'opposite' tag aangepast worden zodra de richting 
van de segments veranderd, waardoor het gevoelig is voor fouten.
More information about the Talk-nl mailing list