[OSM-talk-nl] Voetgangers

Ante Wessels ante at ffii.org
Wed May 16 11:25:41 BST 2007


On Wednesday 16 May 2007 11:58, Floris Looijesteijn wrote:
> dat is lastig ante, want er is wel degelijk verschil tussen de kalverstraat
> en de steegjes. in de kalverstraat kun je wel degelijk rijden (bijvoorbeeld
> om winkels te bevoorraden) en de steegjes zijn alleen voor voetgangers
> en fietsers.

Voor de gewone gebruiker, die geen winkels bevoorraadt, zijn er geen 
verschillen. Je mag er alleen lopen.

Bovendien brengen de tags nu ook niet tot uitdrukking dat op sommige uren de 
winkels bevoorraad mogen worden. In winkelgebieden is daar altijd wel iets 
voor geregeld, daar hoeven we ons niet direct mee bezig te houden. 

De tag "pedestrian" geeft altijd hetzelfde resultaat: grijs. Dat geldt voor 
restricted ook, maar daar weet je dan nog niet wat de restrictie is, het is 
slechts gedeeltelijke info terwijl er volledige info beschikbaar zou kunnen 
zijn (alleen voetgangers). Het maakt de kaart minder leesbaar. 

> in de mapnik layer is het volgens nu goed gerendered.

Dat is geen argument, dat zegt alleen dat er geen dubbele punten zijn enzo. 
Als we er een snelweg van zouden maken zou mapnik het ook goed vinden. 

Het lijkt me dus wel degelijk zinvol voetgangersgebieden met de tag 
"pedestrian" aan te geven. 

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list