[OSM-talk-nl] Afgeleide producten (off-topic van: vb.net mapping en routing, wie doet er mee?)

Ante Wessels ante at ffii.org
Wed May 16 18:26:47 BST 2007


On Wednesday 16 May 2007 18:49, Milo van der Linden wrote:
> Hallo Martijn,
>
> Dat is inderdaad een goeie. Nu ben ik zelf geen jurist, maar
> onderstaande tekst is de volledige tekst van de gebruiksvoorwaarden:

Het gaat om 4.3 en 4.4.

> 4.3 De producten als geheel of enig gedeelte daarvan mogen uitsluitend
> worden aangewend voor de
> doeleinden waarvoor zij zijn toegeleverd, te weten eigen gebruik van de
> Klant. Onder eigen gebruik
> wordt in ieder geval verstaan lay-outs voor presentaties, schetsen,
> ontwerpen, advertentie- en
> publiciteitsmateriaal, brochures, publicaties, verkooppresentaties, en
> marketingdoeleinden.
> 4.4 Indien Klant de producten ten behoeve van andere doeleinden wenst te
> gebruiken dan is opgesomd in
> het vorige lid, zal Klant een aanvullende, de gewijzigde doeleinden
> betreffende, overeenkomst
> aangaan met X, alvorens Klant de producten gebruikt voor die gewijzigde
> doeleinden.

Bijna alle in 4.3 genoemde gebruiken zijn "reclame-achtig". Een mooi plaatje 
voor in je presentatie, zeg maar. Er staat ook bij: eigen gebruik. Het lijkt 
ook al niet de bedoeling dat je voor een ander een mooie presentatie maakt. 

4.4 sluit andere gebruiken uit. 

Het is geen probleem als je er een kaart van tekent en die in je navigator 
stopt. Maar hem aan een ander geven lijkt al een probleem...

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list