[OSM-talk-nl] mashup met geonames?

Rolf Kleef rolf at drostan.org
Sat May 26 20:52:13 BST 2007


> Dat niet alleen. Er staan nog gemeentes op die in 1978(!) al zijn
> opgeheven. Uit antwoorden van degene die de site opgezet heeft komt naar
> voren dat namen van gemeentes gebruikt worden als identifier:
> 
> http://groups.google.com/group/geonames/browse_thread/thread/cb07fe0ae7e4f2f9
> 
> Dat is natuurlijk suboptimaal.

och, in elk geval worden je blog-posts uit 1978 over de beslommeringen in 
de gemeenteraad van Zoelen wel goed ge-geo-tagged via hun webservice ;-)

>> Maar goed, ik kom momenteel niet veel verder dan suggesties roepen... 
>> Genoeg voor nu.
> 
> Oh, ik kan ook nog nog wel even doorgaan :-)

:-)

More information about the Talk-nl mailing list