[OSM-talk-nl] mashup met geonames?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sat May 26 21:05:12 BST 2007


De gemeentelijke herindelingen sinds 1999 zijn hier gedocumenteerd:

http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/gemherind.htm

en vanaf 1985 in:

http://www.minbzk.nl/contents/pages/5222/beleidsnot_gem_herindeling_11-98.pdf

Zolang Nederland dus niet krimpt of rekt, komen we een heel eind! Ik heb
deze excersitie al eerder uitgevoerd omdat de gemeentekaart die mijn
vorige werkgever had aangekocht van 2003 stamde en we actuele
gemeentekaarten uitreikten aan onze klanten.Rolf Kleef schreef:
>> Dat niet alleen. Er staan nog gemeentes op die in 1978(!) al zijn
>> opgeheven. Uit antwoorden van degene die de site opgezet heeft komt naar
>> voren dat namen van gemeentes gebruikt worden als identifier:
>>
>> http://groups.google.com/group/geonames/browse_thread/thread/cb07fe0ae7e4f2f9
>>
>> Dat is natuurlijk suboptimaal.
>>     
>
> och, in elk geval worden je blog-posts uit 1978 over de beslommeringen in 
> de gemeenteraad van Zoelen wel goed ge-geo-tagged via hun webservice ;-)
>
>   
>>> Maar goed, ik kom momenteel niet veel verder dan suggesties roepen... 
>>> Genoeg voor nu.
>>>       
>> Oh, ik kan ook nog nog wel even doorgaan :-)
>>     
>
> :-)
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070526/35953396/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070526/35953396/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list