[OSM-talk-nl] mashup met geonames?

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Sat May 26 21:24:12 BST 2007


Milo van der Linden schreef:
>    De gemeentelijke herindelingen sinds 1999 zijn hier gedocumenteerd:
> 
>    http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/gemherind.htm
> 
>    en vanaf 1985 in:
> 
>    http://www.minbzk.nl/contents/pages/5222/beleidsnot_gem_herindeling_11-98.pdf

Voor de periode 1936 tot 2007 kan je ook kijken op statline.cbs.nl
(webselector > Nederland regionaal > historisch overzicht gemeenten);
daar staan ook gemeenten in die tussen 1830 en 1936 zijn opgeheven (maar
niet bij welke andere gemeente ze zijn heringedeeld).

En voor de periode 1812 tot 2006 kan je terecht op
http://www.knaw.nl/cfdata/publicaties/detail.cfm?boeken__ordernr=20061061
(in pdf-formaat, helaas).

Als iemand weet waar ik gegevens kan vinden over de periode 1796 (toen
de eerste gemeenten werden opgericht) t/m 1812, zou ik dat graag horen.

gr,
Eugene
More information about the Talk-nl mailing list