[OSM-talk-nl] mashup met geonames?

Rolf Kleef rolf at drostan.org
Sat May 26 21:42:26 BST 2007


er is trouwens ook net een discussie begonnen met Marc van Geonames op de 
OSM-talk lijst: http://thread.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap/13662

More information about the Talk-nl mailing list