[OSM-talk-nl] Bulk upload naar OSM / adresnummering

Jeroen Dekkers jeroen at vrijschrift.org
Mon May 28 23:03:26 BST 2007


At Mon, 28 May 2007 22:44:09 +0200,
paul van den berg wrote:

> Het Asser Bos is opvallend afwezig. Je kunt een area maken (een way
> waarvan het eindpunt uitkomt bij het beginpunt) en dat taggen als
> leisure=park. Dan wordt het groen ingekleurd.

Er is een aparte tag voor bossen: landuse=forest.

Jeroen Dekkers
More information about the Talk-nl mailing list