[OSM-talk-nl] Bulk upload naar OSM / adresnummering

Richard van der Weerd richard at mobile-science.nl
Mon May 28 23:28:09 BST 2007


 -----Oorspronkelijk bericht-----
 Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
[mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org]Namens paul van den berg
 Verzonden: maandag 28 mei 2007 22:44
 Aan: OpenStreetMap NL discussion list
 Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Bulk upload naar OSM / adresnummering

 On 5/28/07, Richard van der Weerd <richard at mobile-science.nl> wrote:
  Zoals jullie waarschijnlijk hebt gemerkt is de upload afgerond. Assen en
omgeving zit er zo'n beetje in. Er zijn ruim 29000 object aan de database
toegevoegd. Aansluitingen met de reeds bestaande wegen zijn door Toffehof al
gerealiseerd.

 Richard,
 je bijdrage ziet er geweldig uit.
 Toch een paar opmerkingen:
 De tag 'created_by' is gereserveerd voor de editor waarmee de data
ingevoerd zijn,
 niet voor degene die de data ingevoerd heeft. Daarvoor kun je 'note' of
eventueel
 'source' gebruiken.

 Bewust mijn eigen editor naam gebruikt. Zodat dat later herkenbaar en
eventueel nog te verwijderen valt.

 Ik zie dat je voor het winkelgebied in Assen highway=cycleway hebt
gebruikt. Ik zou
 daarvoor highway=pedestrian gebruiken, met eventueel een extra tag
cycleway=lane
 als je er officieel mag fietsen.

 Is al aangepast.

 Ik zie dat je ook buiten de bebouwde kom highway=residential gebruikt,
zelfs voor
 onverharde wegen. Voor verharde wegen zou ik highway=unclassified
gebruiken,
 voor onverharde highway=track.
 De spoorlijn loopt soms over wegen heen. Ook anderen hebben al opgemerkt
dat
 de spoorlijn Zwolle-Groningen niet erg nauwkeurig gemapped is. Misschien
moet
 dat maar eens opnieuw gebeuren. Ik hen de lijn ter hoogte van station
Assen al in
 twee delen geknipt.

 Spoorlijn lag er al. Ik heb deze al iets verschoven.

 Het Asser Bos is opvallend afwezig. Je kunt een area maken (een way
waarvan het
 eindpunt uitkomt bij het beginpunt) en dat taggen als leisure=park. Dan
wordt het
 groen ingekleurd.

 Is bekend, nog niet aan toegekomen. Heb wel al Baggerhuizerplas gedaan.


 NB. mijn schema voor het taggen van wegen:
 Ax(x): motorway, bv A7, A28
 Nx(x): primary, bv N33, N7
 N3xx: secondary, bv N360 (Groningen Delfzijl), N371 (Drentse hoofdvaart)
 N8xx, N9xx: tertiary, bv N860 (Haren Waterhuizen), N994 (Zuidwolde Bedum)
 niet genummerd, doorgaande weg: tertiary (bv Assen Vries)
 niet genummerd, landbouwwegen: unclassified (bv Paddepoelsterweg, een
  deel van Pieterpad)
 niet verhard: track, met fietspad ernaast (schelpenpaadje) extra tag
cycleway=track.

 Bovenstaande is bekend, staat op deze manier ook op wiki. Upload betrof
eigen data, vastgelegd met eigen indeling die minder nauwkeurig is als OSM
ondersteund. Hierdoor zijn de classificaties niet altijd zoals ze zijn
moeten. Kwestie van 'even' nalopen.

 Beslissen tussen tertiary en unclassified is soms lastig.
 Dit is gebaseerd op wat ik in Groningen en Drenthe tegenkom. Schiet u maar
als
 het anders moet..

 Groet, Paulb

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070529/f0d881a5/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list