[OSM-talk-nl] Gemeentegrenzen / Buurtgrenzen

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Thu Oct 4 22:27:04 BST 2007


Gert Gremmen schreef:
> Er zitten in AND ook nogal wat buurtschappen.
> Kijk bijvoorbeeld in delft-zuid bij abtswoude.
> Een heel klein stukje maar.
> Ik vindt het merkwaardig die met een gemeentegrens
> te taggen. Er moet dus ook nog een grens komen
> voor " buurtschap"  oid..

Het was oorspronkelijk ook geen gemeentegrens, denk ik, maar een
"anonymous user" heeft met de grenzen in dat gebied zitten rotzooien.
Abtswoude is opeens een "administrative boundary" geworden (wat het dus
niet hoort te zijn, het is slechts de grens van de bebouwde kom), en
Midden-Delfland is nu een provincie geworden, in plaats van een
gemeente...

Ik heb Abtswoude aangepast naar "landuse => residential". Dat zou
waarschijnlijk met alle stads- en dorpsgrenzen moeten gebeuren. Dan
wordt het ook goed gerenderd op de kaart (als dat gebied uberhaupt
gerenderd wordt; osmarender heeft nog steeds problemen, maar zie de
mapnik kaart van Den Haag:
http://www.informationfreeway.org/?lat=52.056730047340814&lon=4.265273454785753&zoom=11&layers=0000F0B0 ).

Of het hele gebied dat hier Abtswoude genoemd wordt, in de werkelijkheid
inderdaad onder Abtswoude gerekend wordt, is vers 2...

De combinatie "boundary => administrative border" zou ik alleen
gebruiken voor gemeenten; dan "border_type => municipality" of "city",
hoewel dat laatste in de Nederlandse terminologie erg verwarrend is.
(In o.a. de V.S. gebruikt men het woord "city" voor iets dat wij als een
stedelijke gemeente zouden herkennen; the "city limits" komen dus niet
overeen met "stadsgrenzen" in het Nederlands.)

Gemeenten zijn volgens mij te herkennen aan de AND_admin8 tag.

groeten,
Eugene
More information about the Talk-nl mailing list