[OSM-talk-nl] fietspad in Amsterdam

Ante Wessels ante at ffii.org
Fri Oct 26 20:10:55 BST 2007


On Friday 26 October 2007 15:34:10 Gert Gremmen wrote:
> Kijk eens naar dit kruispunt in delft.
>
> Hier is gebruik gemaakt van oude rijbanen om
>
> een fietspad links en rechts te maken, met
>
> een geheel eigen tracé.

Als er reden voor is, is er niets op tegen het fietspad een eigen way te 
geven. Buiten de bebouwde kom zal dat vaak het geval zijn. Van mij mogen 
zelfs autowegen met een spoorbaan er naast 2 ways krijgen!

Maar in een stad ligt het allemaal vlak op elkaar. Om de 10 meter kan het al 
anders zijn of er auto's parkeren tussen weg en fietspad of niet, of er bomen 
staan. Je zal hoe dan ook tot een abstractie komen. En met je gps zal je in 
een stad niet precies meten. En negen nodes nodig waar twee wegen met 
fietspaden kruisen is veel. Het is meer dan een renderingsprobleem.

Ik meen dat een van de redenen dat linux een succes is, is dat Torvalds niet 
naar perfectie streeft, als het werkt is het goed. 

Dit project kan ongekend populair gaan worden, maar als we naar perfectie 
streven, neemt de complexiteit sterk toe (de 80 - 20 regel), en is er goede 
kans dat het aantal editors daardoor beperkt blijft. Hier en daar zal dan de 
zaak prachtig uitgeplitst zijn, een waar kunstwerkje, op andere plekken is er 
geen enkele nadere info beschikbaar.

Een basale oplossing voorhanden hebben zodat een fietspad dat netjes naast de 
weg ligt met een tag toe te voegen is houdt de drempel laag. En dat zou wel 
eens van doorslaggevend belang kunnen zijn voor succes van dit project. En 
als mensen de zaak wel uit willen splitsen, ik hou niemand tegen.

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list