[OSM-talk-nl] Eerste dag Mapping Party 2.0

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Sun Oct 28 16:28:32 GMT 2007


Ik was er zelf niet bij, maar zou nog op het onderstaande willen
reageren:

> 4 Het detecteren van nieuwe wegen/wijken is mogelijk door
> onszelf, maar ook door software die geïmporteerde GPX
> tracks  vergelijkt met de bestaande routes, en daarop
> signaleert.

Zou het niet mogelijk zijn om een soort bugzilla-achtige applicatie te
ontwikkelen, waar mensen fouten en nieuwe wijken, etc aan kunnen geven
als ze zelf geen GPS hebben... een soort "request for mapper". Iemand
met GPS kan zich dan op een "request" inschrijven en de fout eruithalen
of het gebied mappen. Met gebruik van de huidige OSM database kan dan
ook een kleine snapshot van het gebied genomen worden, zodat direct
duidelijk is waar het probleem zich ongeveer bevindt i.p.v. "in
Amsterdam".

Myckel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071028/21186b19/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list