[OSM-talk-nl] Net weer eens wat geedit

Lambert Carsten lhc.osm at solcon.nl
Thu Apr 10 21:07:16 BST 2008


On Thursday 10 April 2008 21:43:05 Stefan de Konink wrote:

> JOSM is zo slim om alles wat ik trace aan elkaar te plakken; maar hoe
> selecteer ik 'delen' van wegen?
Eerst de 'way' in delen splitsen volgens mij.

> Daarbij ben ik momenteel bezig met 'pedestrian' wegen. Hoe sluit ik die
> wegen aan op de 'normale' weg? Oftewel hoe splits ik een weg zodat er weer
> een node ontstaat zodat er een andere weg op aan te sluiten valt?
Als je maar dicht genoeg bij een 'way' een nieuwe nood maakt (eventueel 
behorende bij een andere way) wordt de node in de bestaande way geplaatst.

Lambert Carsten
More information about the Talk-nl mailing list