[OSM-talk-nl] Huisnummer hacking party ?!?!

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Sat Apr 19 09:40:55 BST 2008


Sebastiaan,
De volgende observaties over het hangen van huisnummers aan gebouwen 
versus straten:
* Als je OSM-data zou willen gebruiken voor navigatiedoeleinden moeten 
de huisnummers aan straatsegmenten hangen, anders zou je elk gebouw 
nog eens met een soort 'virtual way' aan een weg moeten verbinden en 
dat is niet te doen. Het is ook niet te automatiseren, omdat er veel 
uitzonderingen zijn (denk aan maar eens aan gebouwen die niet direct 
aan de weg liggen waarvan ze het adres hebben, of aan
* Adressen zijn eerder aan een weg 'gekoppeld' dan aan een gebouw. Als 
een weg hernoemd wordt, dan verandert het adres ('van het gebouw') 
mee. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin de relatie andersom 
werkt, dus dat veranderingen in gebouwen invloed zouden hebben op de 
huisnummerreeksen van een straatsegment.
* Een gebouw kan adressen omvatten in meedere straten. Hier in de stad 
(Amsterdam) is dat eigenlijk altijd zo. Het bouwblok waar ik in woon 
heeft adressen aan vier straten. Het koppelen van adressen aan zo'n 
bouwblok levert een woud aan tags op dat onoverzichtelijk is, en 
bovendien eindig je met veel minder nauwkeurigheid dan met de 
'straatsegment'-oplossing die nu is voorgesteld.
* De AND-data bevat geen informatie over individuele huisnummers 
(adressen), dus voor de bulk-import is het zeker niet mogelijk om 
adressen aan gebouwen te koppelen - nog los van het feit dat die 
gebouwen meestal nog ontbreken in de data.
* Dit laat onverlet dat je ervoor kunt kiezen om individuele gebouwen 
van adressen te voorzien. Dit kan zeker nuttig zijn waar de adressen 
zeer ongelijk over een straatsegment zijn verdeeld, of waar de 
gebouwen ver uit elkaar liggen. Het is OSM, er zijn geen regels, 
alleen conventies. Niets is verboden of verkeerd als het om tagging 
gaat.
-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/

Op 19 apr 2008, om 06:45 heeft Sebastiaan Lampo het volgende geschreven:

> Hallo,
>
> Mijn bijdragen tot deze mailing list zijn tot nu toe zeer beperkt
> geweest, maar ik wil toch graag even reageren op deze ontwikkeling.
>
> Ik zie een grote parallel tussen de tagging van huisnummers en het
> taggen van een fietspad. In Nederland is (als eerste?) ontdekt dat het
> vaak noodzakelijk is om fietspaden apart te tekenen. Dit lijkt mij een
> gevolg dat, behalve in het geval dat het echt om een cycleway=lane
> ging, dit eigenlijk een aparte weg is.
>
> Als we nu even de relatie tussen een huisnummer en een weg beschouwen,
> dan zien we dat een huisnummer eigenlijk nooit echt bij de 'weg' hoort
> maar altijd bij een huis. Dit betekent dat het uiteindelijke doel moet
> zijn om het huisnummer te geven aan een gebouw en dit gebouw via een
> relatie aan de weg te taggen. Een mooie testcase is Almere, waar al de
> gebouwen zo prachtig op de kaart staan.
>
> Ik ben me ervan bewust dat het eerste schema ook noodzakelijk is om
> 'quick and dirty' tagging toe te laten, maar ik zou ook voorzien dat
> het huisnummer uiteindelijk echt aan een huis kan gekoppeld worden.
> Daarenboven dat dit eigenlijk het doel moet zijn en als 'best
> practice' mag worden aangemerkt.
>
> Voor de tussentijd ben ik ook een voorstander van de left-right
> oplossing, want NOZW is totaal onbruikbaar bij bochtige straten. Het
> automatisch omdraaien van de tag lijkt mij een kleine aanpassing voor
> JOSM en Potlatch.
>
> Vriendelijke groeten,
>
> Sebastiaan
>
> On 18/04/2008, Gert Gremmen <Administrator at ce-test.info> wrote:
>> Lijkt me een goede gelegenheid
>> om eens kennis te maken met de
>> software kant van de zaak.
>> Kunnen we dat combineren met
>> een "minicursus" voor newbies
>> over OSM.....
>>
>> -----Oorspronkelijk bericht-----
>> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
>> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Martijn van Exel
>> Verzonden: vrijdag 18 april 2008 10:22
>> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
>> Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Amsterdam, huizenblokken intekenen
>>
>> Maar dat kunnen we volgens mijn tagging scheme toch zo importeren?
>> Ik stel voor dat we dat eens gaan doen en dan maar kijken waar we
>> tegenaan lopen.
>> We moeten dan wel een script maken dat alle way reversals in de gaten
>> houdt.
>> Ik zeg: een * 13-11
>> * 45-46-46! Yeay!
>> --
>> martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http:// 
>> www.schaaltreinen.nl/
>>
>> Op 18 apr 2008, om 10:19 heeft Martijn van Oosterhout het volgende
>> geschreven:
>>
>>> 2008/4/18 Martijn van Exel <mvexel at gmail.com>:
>>>> Martijn, ik ben wel benieuwd naar het AND-bronbestand, heb je daar
>>>> een
>>>> stukje van voor me? Dan kan ik dat ook gebruiken in de discussie 
>>>> die
>>>> woedt op de Engelse lijst momenteel. Ik blijf overtuigd van mijn
>>>> tagging scheme ondanks de problemen met het reversen van ways en 
>>>> dat
>>>> links dan ineens rechts is.
>>>
>>> Hier is de tekst van de documentatie:
>>>
>>>            hn#    Housenumber range
>>>                 L : left, direction from FNODE_
>>>                 to TNODE_
>>>                 R: right, direction from FNODE_
>>>                 to TNODE_
>>>                 E: even
>>>                 O: odd
>>>                 M: mixed
>>>                 e.g. hn#LE2-12#RO1-11
>>>
>>> Vrij eenvoudgi eigenlijk.
>>>
>>> Mvg,
>>> --
>>> Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-nl mailing list
>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl

More information about the Talk-nl mailing list