[OSM-talk-nl] Huisnummer hacking party ?!?!

Skywave rjtehpwn at gmail.com
Sat Apr 19 15:58:40 BST 2008


De Duiters zijn ons voor,
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2008-April/008829.html.
Ze hebben nu zelfs rendering toegevoegd aan Osmarender
http://trac.openstreetmap.org/changeset/7428

2008/4/19 Martijn van Exel <mvexel at gmail.com>:
> Sebastiaan,
> De volgende observaties over het hangen van huisnummers aan gebouwen
> versus straten:
> * Als je OSM-data zou willen gebruiken voor navigatiedoeleinden moeten
> de huisnummers aan straatsegmenten hangen, anders zou je elk gebouw
> nog eens met een soort 'virtual way' aan een weg moeten verbinden en
> dat is niet te doen. Het is ook niet te automatiseren, omdat er veel
> uitzonderingen zijn (denk aan maar eens aan gebouwen die niet direct
> aan de weg liggen waarvan ze het adres hebben, of aan
> * Adressen zijn eerder aan een weg 'gekoppeld' dan aan een gebouw. Als
> een weg hernoemd wordt, dan verandert het adres ('van het gebouw')
> mee. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin de relatie andersom
> werkt, dus dat veranderingen in gebouwen invloed zouden hebben op de
> huisnummerreeksen van een straatsegment.
> * Een gebouw kan adressen omvatten in meedere straten. Hier in de stad
> (Amsterdam) is dat eigenlijk altijd zo. Het bouwblok waar ik in woon
> heeft adressen aan vier straten. Het koppelen van adressen aan zo'n
> bouwblok levert een woud aan tags op dat onoverzichtelijk is, en
> bovendien eindig je met veel minder nauwkeurigheid dan met de
> 'straatsegment'-oplossing die nu is voorgesteld.
> * De AND-data bevat geen informatie over individuele huisnummers
> (adressen), dus voor de bulk-import is het zeker niet mogelijk om
> adressen aan gebouwen te koppelen - nog los van het feit dat die
> gebouwen meestal nog ontbreken in de data.
> * Dit laat onverlet dat je ervoor kunt kiezen om individuele gebouwen
> van adressen te voorzien. Dit kan zeker nuttig zijn waar de adressen
> zeer ongelijk over een straatsegment zijn verdeeld, of waar de
> gebouwen ver uit elkaar liggen. Het is OSM, er zijn geen regels,
> alleen conventies. Niets is verboden of verkeerd als het om tagging
> gaat.
> --
>
> martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/
>
> Op 19 apr 2008, om 06:45 heeft Sebastiaan Lampo het volgende geschreven:
>
>
>
> > Hallo,
> >
> > Mijn bijdragen tot deze mailing list zijn tot nu toe zeer beperkt
> > geweest, maar ik wil toch graag even reageren op deze ontwikkeling.
> >
> > Ik zie een grote parallel tussen de tagging van huisnummers en het
> > taggen van een fietspad. In Nederland is (als eerste?) ontdekt dat het
> > vaak noodzakelijk is om fietspaden apart te tekenen. Dit lijkt mij een
> > gevolg dat, behalve in het geval dat het echt om een cycleway=lane
> > ging, dit eigenlijk een aparte weg is.
> >
> > Als we nu even de relatie tussen een huisnummer en een weg beschouwen,
> > dan zien we dat een huisnummer eigenlijk nooit echt bij de 'weg' hoort
> > maar altijd bij een huis. Dit betekent dat het uiteindelijke doel moet
> > zijn om het huisnummer te geven aan een gebouw en dit gebouw via een
> > relatie aan de weg te taggen. Een mooie testcase is Almere, waar al de
> > gebouwen zo prachtig op de kaart staan.
> >
> > Ik ben me ervan bewust dat het eerste schema ook noodzakelijk is om
> > 'quick and dirty' tagging toe te laten, maar ik zou ook voorzien dat
> > het huisnummer uiteindelijk echt aan een huis kan gekoppeld worden.
> > Daarenboven dat dit eigenlijk het doel moet zijn en als 'best
> > practice' mag worden aangemerkt.
> >
> > Voor de tussentijd ben ik ook een voorstander van de left-right
> > oplossing, want NOZW is totaal onbruikbaar bij bochtige straten. Het
> > automatisch omdraaien van de tag lijkt mij een kleine aanpassing voor
> > JOSM en Potlatch.
> >
> > Vriendelijke groeten,
> >
> > Sebastiaan
> >
> > On 18/04/2008, Gert Gremmen <Administrator at ce-test.info> wrote:
> >> Lijkt me een goede gelegenheid
> >> om eens kennis te maken met de
> >> software kant van de zaak.
> >> Kunnen we dat combineren met
> >> een "minicursus" voor newbies
> >> over OSM.....
> >>
> >> -----Oorspronkelijk bericht-----
> >> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
> >> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Martijn van Exel
> >> Verzonden: vrijdag 18 april 2008 10:22
> >> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> >> Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Amsterdam, huizenblokken intekenen
> >>
> >> Maar dat kunnen we volgens mijn tagging scheme toch zo importeren?
> >> Ik stel voor dat we dat eens gaan doen en dan maar kijken waar we
> >> tegenaan lopen.
> >> We moeten dan wel een script maken dat alle way reversals in de gaten
> >> houdt.
> >> Ik zeg: een * 13-11
> >> * 45-46-46! Yeay!
> >> --
> >> martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://
> >> www.schaaltreinen.nl/
> >>
> >> Op 18 apr 2008, om 10:19 heeft Martijn van Oosterhout het volgende
> >> geschreven:
> >>
> >>> 2008/4/18 Martijn van Exel <mvexel at gmail.com>:
> >>>> Martijn, ik ben wel benieuwd naar het AND-bronbestand, heb je daar
> >>>> een
> >>>> stukje van voor me? Dan kan ik dat ook gebruiken in de discussie
> >>>> die
> >>>> woedt op de Engelse lijst momenteel. Ik blijf overtuigd van mijn
> >>>> tagging scheme ondanks de problemen met het reversen van ways en
> >>>> dat
> >>>> links dan ineens rechts is.
> >>>
> >>> Hier is de tekst van de documentatie:
> >>>
> >>>            hn#    Housenumber range
> >>>                 L : left, direction from FNODE_
> >>>                 to TNODE_
> >>>                 R: right, direction from FNODE_
> >>>                 to TNODE_
> >>>                 E: even
> >>>                 O: odd
> >>>                 M: mixed
> >>>                 e.g. hn#LE2-12#RO1-11
> >>>
> >>> Vrij eenvoudgi eigenlijk.
> >>>
> >>> Mvg,
> >>> --
> >>> Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Talk-nl mailing list
> >>> Talk-nl at openstreetmap.org
> >>> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >>
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-nl mailing list
> >> Talk-nl at openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-nl mailing list
> >> Talk-nl at openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> >>
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
More information about the Talk-nl mailing list