[OSM-talk-nl] openstreetmap export

Koos van den Hout koos at kzdoos.xs4all.nl
Mon Apr 28 13:26:49 BST 2008


Voor mij een mooi moment: ik kan een openstreetmap map export gebruiken
als basiskaart voor gpsmap (mapping applicatie van kismet wardriving
software, zie http://www.kismetwireless.net/ )

Geen gedoe met kaartmateriaal waarvan de licentie niet toestaat dat
ik het resultaat publiceer, gewoon een kaartje wat ik zonder gedoe en
zonder afhankelijkheid van externe bronnen on-line kan zetten. Dat is
volgens mij een mooi moment.

Resultaatkaartje http://koos.idefix.net/tmp/testmap.png

Ik heb zelf met gimp even een tekst over de bron van het kaartje
toegevoegd.

Meer info over hoe dit gedaan is (voor mede kismet gebruikers) op
http://idefix.net/~koos/newsitem.cgi/1209384550

                       Koos

-- 
Koos van den Hout,      PGP keyid DSS/1024 0xF0D7C263 via keyservers
koos at kzdoos.xs4all.nl    or RSA/1024 0xCA845CB5
Fax +31-30-2817051             Weather maps from free sources at
http://idefix.net/~koos/             http://weather.idefix.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080428/426bd39c/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list