[OSM-talk-nl] Belangrijke wegen, primary of secondary

Lambertus osm at na1400.info
Wed Apr 30 13:43:04 BST 2008


Kunnen we een deel van die secondary/primary wegen al niet makkelijk 
categoriseren door bijvoorbeeld officiele ringwegen als primary te taggen? 
Ik ben namelijk enorm voor een kwantitatieve manier van het taggen van wegen 
en tot nu toe was het op basis van de wiki regels redelijk eenduidig toe te 
passen.

> Voorlopige conclusie:
>
> 1. We houden ons aan het schema
> 2. Bij afwijkingen een "note: was secondary"
> 3. Vermelden op Wiki :  hoe is de afspraak    ( gedaan)
>
> Dit betekent concreet dat alle wegen in de steden
> die geen N<400 tag hebben of S nummer hebben, secondary worden.
>


More information about the Talk-nl mailing list