[OSM-talk-nl] nationale fietsroute error 500

Jo ml at winfix.it
Mon Mar 10 10:51:56 GMT 2008


Martijn van Oosterhout wrote:
> 2008/3/9 Jo <ml at winfix.it>:
>   
>>  Als ik die fout tegenkom, betekent dat nagenoeg altijd dat 'k een stuk
>>  weg twee keer opgenomen heb in de relatie.
>>     
>
> Als deze bug bekend is, waarom wordt het niet rapporteert? Een
> consistente 500 error is een server fout. Op de engelse lijst weten ze
> van niks.
>
> Gert: het zou erg handig zijn als je aangaf *welke* relation het
> probleem had. JOSM geeft aan bij een error waar wij mee bezig was.
>
> Mvg,
>   
Ik beschouwde het niet als een bug, maar als een PEBKAC. Ik kreeg het 
iedere keer opgelost door het stuk dat dubbel was weg te halen en 
opnieuw proberen te uploaden. Dat dubbele stuk terugvinden was 
natuurlijk de echte uitdaging, want dat is niet zo gemakkelijk.

Mijn manier om relaties voor routes aan te maken:

relatie openen (of aanmaken), CTRL-A om alle members te selecteren. Dan 
de knop aan de rechterkant. Dan wordt vanzelf duidelijk wat er al wel 
inzit. (Maar niet wat er dubbel inzit). Dan members toevoegen. (maar er 
wel voor zorgen dat enkel datgene geselecteerd is wat moet worden 
toegevoegd.


Als 'k aan het selecteren ben en die weg moet nog worden onderbroken, 
dan gebruik 'k CTRL-linkermuisknop om het laatste stuk weer te 
deselecteren. Ik voeg de goed geselecteerde members toe en dan begin 'k 
de weg te splitsen.

Jo




More information about the Talk-nl mailing list