[OSM-talk-nl] OV layer op de NL server

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Sun Mar 16 13:34:54 GMT 2008


> Yep,
> Ik heb al een paar buslijnjes
> in delft in kaart gebracht.
>
> In plaats van de haltes in JOSM
> aan nodes te koppelen, zoals met trein en metro
> en tram (welke fysiek aan de "map" vast zitten)
> stel ik voor relatie-tags te maken die
> de plaats van haltes aangeven.
> Vervolgens kan analoog aan de fietskaarten
> De route van de buslijnen , treinen, metros
> Boten en veren trolleys worden ingegeven.

Ik ben een enorme voorstander om haltes los op de map te zetten, maar nog
een grotere voorstander om een route aan te geven van halte tot halte. Nu
is alleen het probleem dat je niets kunt doen aan het feit dat iemand een
segment uit een weg haalt en jouw relatie niet meer klopt....

> Wat is er al gedefinieerd en voorgesteld voor OV ???

Buiten een zonestelsel weinig volgens mij.


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list