[OSM-talk-nl] trackingsoftware

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Tue Mar 25 19:40:45 GMT 2008


Welkom :)

On Tue, 25 Mar 2008, Jurgen van der Vlist wrote:

> Is er nog behoefte aan trackingsoftware?

Ik zou nog steeds graag iets krijgen wat op een PDA of Laptop werkt
(bijvoorkeur platform onafhankelijk) waar je heel snel situaties op kunt
neer zetten dus:

- Markeer punt
- Selecteer verkeersbord
- Pas de twee toe
- Zet op de kaart

(analoog voor snelheid etc.)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list