[OSM-talk-nl] trackingsoftware

Jurgen van der Vlist gps at perceptiveminds.nl
Tue Mar 25 19:56:51 GMT 2008


 > Welkom  :)

danku :)

 > Ik zou nog steeds graag iets krijgen wat op een PDA of Laptop werkt
 > (bijvoorkeur platform onafhankelijk) waar je heel snel situaties op kunt
 > neer zetten dus:
 >
 > - Markeer punt
 > - Selecteer verkeersbord
 > - Pas de twee toe
 > - Zet op de kaart
 >
 > (analoog voor snelheid etc.)

Is dat voor wanneer je live en fysiek op de plek zelf bent, of juist als 
GPS-loze redactionele applicatie?


More information about the Talk-nl mailing list