[OSM-talk-nl] Plaatje

Ante Wessels ante at ffii.org
Sun May 4 11:41:38 BST 2008


On Sunday 04 May 2008, Freek wrote:

> Ik hoop dat het plaatje ook inzicht geeft in wat er nog moet gebeuren.
> Vergeleken met onze buurlanden zie je dat de hoeveelheid activiteit
> behoorlijk lijkt tegen te vallen (het kan zijn dat het plaatje een
> vertekend beeld geeft, harde cijfers zouden hier beter zijn).

Alles wat we eerder gedaan hebben is gewist. http://tile.openstreetmap.nl/ - 
pre AND - geeft aan wat er allemaal verdween. Dat zou anders nu ook rood 
zijn. 

Maar inderdaad, het echte mappen lijkt op de achtergrond te raken.

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list