[OSM-talk-nl] amenity=college

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Mon Nov 24 19:14:28 GMT 2008


On Monday 24 November 2008, Freek wrote:
> Ik bladerde net door Name_finder:Translations heen op de wiki, en zag
> daar "College (amenity=college) tertiary education, not university
> college" staan en vroeg me af hoe dat te vertalen.

Te laat, want ik heb alles al naar het Nederlands vertaald :-) (*)

Mij is altijd gezegd (en discussie met Engelstaligen heeft het al 
bevestigd) dat college in het Engels gelijk staat met hogeschool 
(tenminste toch hier in België, en dat is waar je naartoe gaat vanaf 18 
jaar, als je geen universiteit doet). Verwarrend omdat college in het 
Nederlands gebruik wordt voor een middelbare school (voor 12-18 
jarigen, ik heb nooit de afkortingen van Nederland proberen te 
begrijpen daaromtrend).

Ben

(*) = behalve dan het Engelse "café", wat niet hetzelfde is als wat wij 
in het Nederlands café noemen. Maar ik weet niet welke vertaling dan 
wel beter zou zijn.
More information about the Talk-nl mailing list