[OSM-talk-nl] amenity=college

Freek freek_osm at vanwal.nl
Mon Nov 24 20:16:31 GMT 2008


On Monday 24 November 2008, you wrote:
> On Monday 24 November 2008, Freek wrote:
> > Ik bladerde net door Name_finder:Translations heen op de wiki, en zag
> > daar "College (amenity=college) tertiary education, not university
> > college" staan en vroeg me af hoe dat te vertalen.
>
> Te laat, want ik heb alles al naar het Nederlands vertaald :-) (*)
>
> Mij is altijd gezegd (en discussie met Engelstaligen heeft het al
> bevestigd) dat college in het Engels gelijk staat met hogeschool
> (tenminste toch hier in België, en dat is waar je naartoe gaat vanaf 18
> jaar, als je geen universiteit doet).

Blijkbaar is MBO in Vlaanderen "technisch secundair onderwijs (TSO)" [1] 
(voornamelijk derde graad) en valt dit ook onder de term "college" in het 
Engels, maar niet onder de term "hogeschool" in het Nederlands.

Een eenduidige vertaling (voor de name finder) is er denk ik niet, maar het 
lijkt me wel handig om de omschrijving (voor map features) duidelijk te 
krijgen. Ik zou iets zeggen als "Instituut voor hoger of middelbaar 
beroepsonderwijs (Nederland) of hogeschool (Vlaanderen)", omdat MBO in 
Vlaanderen niet aan een aparte instelling gegeven wordt (of zijn er wel 
scholen die alleen derde-graads onderwijs aanbieden?).

[1] 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelbaar_beroepsonderwijs#Internationale_herkenbaarheid

-- 
Freek
More information about the Talk-nl mailing list