[OSM-talk-nl] amenity=college

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Mon Nov 24 20:44:22 GMT 2008


On Monday 24 November 2008, Freek wrote:
> Blijkbaar is MBO in Vlaanderen "technisch secundair onderwijs (TSO)"
> [1] (voornamelijk derde graad)

TSO is wel voor het gehele secundair, niet enkel de derde graad.

> en valt dit ook onder de term 
> "college" in het Engels, maar niet onder de term "hogeschool" in het
> Nederlands.

Blijkbaar worden die ook college genoemd 
http://en.wikipedia.org/wiki/City_Technology_College
maar ik weet niet hoe dat gebruik is in OSM. Dat kan je beter aan mensen 
in Engeland vragen :-) Maar als je de pagina leest zijn van alle 15 
city technology colleges al 12 "academies" geworden nu.

Maar naar mijn gevoel is college toch voornamelijk voor het "tertiair" 
(wat in België dus hogeschool is)

> Een eenduidige vertaling (voor de name finder) is er denk ik niet,
> maar het lijkt me wel handig om de omschrijving (voor map features)
> duidelijk te krijgen. Ik zou iets zeggen als "Instituut voor hoger of
> middelbaar beroepsonderwijs (Nederland) of hogeschool (Vlaanderen)",
> omdat MBO in Vlaanderen niet aan een aparte instelling gegeven wordt
> (of zijn er wel scholen die alleen derde-graads onderwijs
> aanbieden?).

Ik heb alleszins geen weet van dergelijke scholen.

Maar omdat er maar 3 middelbare scholen zijn die in het Engels "college" 
denk ik best dat je daar geen rekening mee houdt en die MBO's ook 
gewoon met school tagt.

Ben
More information about the Talk-nl mailing list