[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Lambert Carsten lhc.osm at solcon.nl
Thu Aug 6 12:07:19 BST 2009


On Thursday 06 August 2009 11:18:00 Rejo Zenger wrote:
> ++ 06/08/09 10:36 +0200 - Lambert Carsten:
> >Overigens voeg ik zelf alleen trappen toe daar waar die echt een nieuwe
> >verbinding vormen, bijvoorbeeld een trap die een brug/viaduct die de
> >weg eronder direct bereikbaar maakt voor voetgangers. In bovenstaande
> >geval was er al een verbinding.
>
> Ook zonder zulke overduidelijke niveau overbrugging lijken trappen mij
> erg zinvol. Kleine, smalle trappen in een groot plein niet. Trappen in
> een pad of trappen over de gehele breedte van een plein lijken me zeer
> zinvol. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een routeplanner voor rolstoelers.
Ik had ook al aangegeven dat ik het op-zichzelf wel zinvol vind.
>
> >Mijn voorstel zou zijn om het perron niet als area maar als way te
> >tekenen.
>
> Waarom is dat?
Ik zie de toegevoegde waarde van een perron als area niet. Integendeel het 
maakt al die 'ways' die erop aansluiten nodeloos ingewikkeld. De mapfeatures 
geeft aan dat het kan (als area aanmerken:"especially wider ones") maar ik 
zie daar nauwelijks een discussie over dus het lijkt niet erg doordacht. 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway=platform
>
> >Als ik de "way daar dwars op" goed begrijp is dat gedaan om de trap aan
> >te sluiten op het wegennetwerk en dat is goed. De fietspad daar
> >impliceert ook voetgangers. Je kunt je afvragen of het het nodig is een
> >stukje voetpad daar te tekenen maar helemaal verkeerd vind ik het niet.
>
> Je hebt het over iets anders. Zie mijn andere e-mail, met directe link
> naar de way die ik bedoelde.
Ja ik begrijp het nu. Die oplossing aan de andere kant vind je juist niet 
mooi. Ik kan mij daar iets bij voorstellen.

> Ik wil ID's. :)
Die afkortingen weer.. !?  :)

Lambert Carsten
More information about the Talk-nl mailing list