[OSM-talk-nl] OSM Foundation bestuur

Milo van der Linden milo at opengeo.nl
Mon Aug 24 11:42:20 BST 2009


Ik denk dat het negatieve sentiment vooral wordt gevoed door het niet op
alle fronten transparant acteren van de OSMF.

Wanneer de foundation strikt voor haar doelstelling gaat en ook
duidelijk en helder communiceert over haar activiteiten en afgeleide
trajecten afketst of naar de community doorzet dan is er geen reden om
modder te gooien.

Het onduidelijk of niet communiceren wakkert negatieve gevoelens aan.

Het probleem is inderdaad hetzelfde als in de politiek:

Wanneer bepaalde zaken gesloten worden behandeld en later blijkt ineens
iets te zijn gebeurd zonder dat de voorgeschiedenis openbaar is; dan
zijn de poppen aan het dansen.

Het grote "Nee tegen Europa" is hiervan een goed voorbeeld. Peilingen
hebben uitgewezen dat het collectief "Nee" van de Nederlandse bevolking
geen nee was tegen één europa, maar tegen de manier waarop de overheid
het door onze strot probeerde te duwen.
Martijn van Exel schreef:
> Ik vind het jammer dat Nick niet herkozen is en hoop dat het negatieve
> sentiment dat in osmf-talk is gecreeerd door Frederik Ramm daar geen
> doorslaggevende rol in heeft gespeeld. In het algemeen vind ik het
> jammer dat de verkiezingen zo overschaduwd zijn door wantrouwen en
> moddergooien. Maar dat schijnt bij de politiek te horen. Wat vind jij
> hiervan?
>
> Groet
> Martijn
More information about the Talk-nl mailing list