[OSM-talk-nl] OpenKVK

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jun 15 12:58:50 BST 2009


++ 15/06/09 13:37 +0200 - Hay (Husky):
>
>Desondanks: goed initiatief om de database vrij te maken, zodat we
>eindelijk eens af kunnen van dat gekke register dat dicht gaat om
>middernacht.

Ik weet niet helemaal zeker wat je onder "vrij maken" verstaat, maar het 
openkvk.nl project maakt geen data "vrij" in de zin dat het opeens onder 
andere gebruiksvoorwaarden beschikbaar komt. Het maakt de data misschien 
anders beschikbaar dan het nu is (anders qua vorm, anders qua periode 
van beschikbaarheid), maar het verandert niets aan de aard van de data.  

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de wetteksten is de inhoud van het 
Handelsregister niet vrij van auteursrechten, denk ik. Wetteksten mogen 
door iedereen gepubliceerd worden, zonder dat je daarvoor toestemming 
moet hebben. Bij dit register ligt dat denk ik anders.

Daarnaast, je publiceert mogelijk persoonsgegevens. Ik denk (weet dat 
niet zeker, ik ben geen jurist) dat indien het vestigingsadres van een 
kleine ondernemer overeenkomen met zijn NAW gegevens van zijn woonadres, 
deze vestiginggegevens als persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden.  
Die mag je niet zomaar publiceren.-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x75FC50F3 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090615/b1a5c30a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list