[OSM-talk-nl] Historische kaarten van de wereld; deze mogen digitaal worden overgetrokken!

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Wed Mar 4 23:07:53 GMT 2009


steggink at steggink.org schreef:
> Het zou helemaal fantastisch zijn om historische informatie van  
> WatWasWaar e.d. in OSM te krijgen.

Ik weet niet of het een goed idee is om dezelfde OSM-database voor zowel
historische info als de bestaande situatie te gebruiken... Ik moet er
niet aan denken hoe de data er in JOSM uit gaat zien. Maar een
aparte database zou wel mooi zijn.

Het is niet duidelijk wat de copyright over de kaarten op watwaswaar
precies inhoudt... De topografische kaarten zijn rechtenvrij, want al
lang geleden gepubliceerd. Maar de kadasterkaarten zijn voor zovere ik
weet nog nooit gepubliceerd, tot een paar jaar geleden. Dus zelfs op de
kaarten uit ~1834 zit mogelijk nog copyright. Het zou goed zijn als je
daar duidelijkheid over kan krijgen.

> Resultaat: http://www.steggink.org/maps/index2.html.

Mooie site!

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list