[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Sep 14 09:14:10 BST 2009


++ 14/09/09 09:58 +0200 - Lennard:
>Die interpolation way voorzien van addr:street is niet de insteek van 
>het Karlsruheschema. Dat houdt ons niet tegen om het toch te doen, maar 
>dan moeten we het niet het Karlsruheschema noemen, maar het 
>Amsterdamschema oid.
>
>Het Karlsruheschema is:
>
>* een way met alleen addr:interpolation
>* daarin of los geplaatst nodes met de rest van de addr: tags.

Ja, dat heb ik niet goed gelezen. De reden wordt er ook genoemd:

  The reason for this is that interpolation ways are supposed to be a 
  temporary construct; we expect that once all individual houses have 
  been mapped, the interpolation way can be simply removed without loss 
  of information. They are not meant to stay.

>Hiervoor is de associatedStreet-relatie bedacht. Ook te vinden op de 
>proposal pagina voor het Karlsruheschema.

I know. Maar het ding is, is het handiger om dat nu meteen goed te doen 
met de hand (en dus waarschijnlijk een shitload meer werk), willen we 
het even laten bij de eerste helft van de Karlsruhe schema, of willen we 
onze eigen schema?

Ik ben voorstander van een van de eerste twee. 

>geautomatiseerd om te zetten. De enige vraag die ik hier nog bij heb is 
>wat er gebeurt als de bijbehorende weg opgesplitst is of wordt vanwege 
>maxspeed, lanes, rijrichting, etc. Dan zou je al die stukjes ook aan 
>die associatedStreet-relatie moeten toevoegen?

Dat probleem is er inderdaad al. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090914/55d7d36e/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list