[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 09:26:05 BST 2009


++ 26/09/09 10:01 +0200 - Lennard:
>
>>> persoonlijk vind ik alleen de nummers interessant dus die voer ik ook
>>> alleen in. als een blok van 2a tot 4c loopt vul ik 2-4 in. dat is voor mij
>>> meer dan genoeg informatie.
>> 
>> Same over here.
>
>Wat als iemand op 2b moet zijn, en dat nummer ook invoert in een 
>routeplanner? Moet de router eerst kijken of er een 2b in de data zit, 
>en daarna zelf maar gokken dat het in de buurt van 2 is en je daarheen 
[...]

Mijn idee daarover was dat de router in eerste instantie kijkt of er een 
"2b" voor de desbetreffende straat bestaat en bij het ontbreken van die 
definitie gaat kijken naar een "2". 

>routen? Dat werkt dus niet (goed) in jouw voorbeeld van 49 vs 49a aan 2 
>zijdes van een gracht.

Jawel, omdat ik in die gevallen wel degelijk een "49a" definieer aan de 
ene kant van de gracht. Zoals ik net omschreef zou de router dan meteen 
matchen op de "most-specific", te weten de "49a". 

>Andersom, als een router dit doet, is 2b opeens een geldig huisnummer 
>in de routeplanner, hoewel dat nummer fysiek niet hoeft te bestaan.

Nee, dat klopt. Maar in de praktijk van invoeren van huisnummers kan ik 
je echter dan nog wel meer voorbeelden noemen. Hoeveel huizen hebben 
geen of geen herkenbaar huisnummer? Wat doen wij daarmee? Wat doet de 
router daarmee?

Ik kan je genoeg straten aanwijzen waarbij op basis van een survey niet 
alle huisnummers zijn te bepalen. Rijdt op de Kinkerstraat in oostelijke 
richting en sla rechts de Jan Pieter Heijestraat in. Aan de rechterkant 
is niets te zeggen over de huisnummers aan het einde van het eerste 
blok.

Ik *gok* dat er een nummer 70 bestaat, maar het is niet aan de huizen af 
te zien. Misschien dat dat in de informatie van het kadaster te vinden 
is, maar ik kan het niet met een survey bepalen. Moet de router melden 
dat het een ongeldig adres is, of moet hij je gewoon routeren naar het 
dichstbijzijnde nummer? Ik zou opteren voor het laatste. Al dan niet met 
een waarschuwing dat het nummer ongedefinieerd is.

>addr:interpolation=alphabetic is niet voor niets hiervoor bedacht, 
>heren.

Yeah, yeah. Je bent erg makkelijk met oplossingen aandragen, zonder de 
praktische problemen te kennen die ik (en naar ik aan neem ook Floris) 
steeds tegenkomen in Amsterdam. Je oplossing is in ieder geval niet zo 
gemakkelijk te gebruiken als je lijkt te suggereren. Op de wiki staat 
bij Karlsruhe_Schema [1]:

  You can use the interpolation method "alphabetic" to interpolate the 
  alphabetical characters in the house number. So if you have all the 
  houses from 7a to 7f in a row, you can connect them by a way tagged 
  with addr:interpolation=alphabetic. You can not mix alphabetic 
  interpolation with other interpolation methods.

Met andere woorden, wat doe je als je de volgende huisnummer serie hebt:

  1,3,5,7a,7b,7c,9,11

Het is zowel een "odd" als ook een "alphabetic". Dit kun je dus alleen 
"correct" op te lossen door een 1) een way met housenumber "1-5" en 
interpolation "odd", 2) een node of way met housenumber "7a-7c" en 
interpolation "all" of "alphabetic" en 3) een way met housenumber "9-11" 
en interpolation "odd". 

Ik los dit soort dingen op met een enkele way, housenumber "1-11" en 
interpolation "odd". Schiet gerust.

Voor al deze dingen geldt dat ik open sta voor alternatieve werkwijzes 
en ik ben bereid om mijn manier van werken aan te passen en zonodig 
reeds gedaan werk te herzien. Voorwaarde zijn goede argumenten en 
consensus onder degene die op dit moment actief huisnummers invoeren.


[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Karlsruhe_Schema


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/a8436440/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list