[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Robert Elsenaar robert at elsenaar.info
Fri Dec 3 14:55:02 GMT 2010


Nu even praktisch ;)
Hoe geef ik aan dat ik een schaap ben? ;)

Robert

-----Oorspronkelijk bericht----- 
From: Stefan de Konink
Sent: Friday, December 03, 2010 3:33 PM
To: OpenStreetMap NL discussion list
Subject: Re: [OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

On Fri, 3 Dec 2010, Roeland Douma wrote:

> Van iedereen die die node ooit heeft aangeraakt. Om te weten of er 
> gemigreerd
> kan worden moet je dus van iedereen in de historie toestemming hebben.

En om te voorkomen dat men dit ooit nog een keer aan alle *echte*
contributors hoeft te vragen wordt gevraagd de CT te onderschrijven zodat
migreren naar een nog strictere licentie in de toekomst nog makkelijker
kan ;)

Dus je kunt ja zeggen tegen: doe mij maar ODBL, maar met CT doe je
eigenlijk: ik ben een schaap en als de meerderheid beslist vind ik alles
goed.


Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst ingevoegd door Panda GP 2011:

Als het hier gaat om een ongevraagde e-mail (SPAM), klik dan op de volgende 
link om de e-mail te herclasseren: 
http://localhost:6083/Panda?ID=pav_439&SPAM=true&path=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Panda%20Security\Panda%20Global%20Protection%202011\AntiSpam
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

More information about the Talk-nl mailing list