[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Frank Steggink steggink at steggink.org
Fri Dec 3 17:00:05 GMT 2010


On 10-12-03 03:33 PM, Stefan de Konink wrote:
> En om te voorkomen dat men dit ooit nog een keer aan alle *echte* 
> contributors hoeft te vragen wordt gevraagd de CT te onderschrijven 
> zodat migreren naar een nog strictere licentie in de toekomst nog 
> makkelijker kan ;)
Ik heb nergens in de CT gelezen dat dit het geval is. History is ook 
data. Ik zou het trouwens niet acceptable vinden als wat je suggereert 
ooit gestalte zou krijgen.
>
> Dus je kunt ja zeggen tegen: doe mij maar ODBL, maar met CT doe je 
> eigenlijk: ik ben een schaap en als de meerderheid beslist vind ik 
> alles goed.
>
>
Dus jij vindt het OK dat een enkel individu in staat moet zijn om de 
voortgang van een project als OSM tegen te houden? Als je meent dat iets 
niet in de haak is, maar 99% van de gebruikers heeft er geen problemen 
mee, dan zou ik eerst maar een kijkje in de spiegel nemen.

Als er echt iets niet in de haak is, dan wordt dit ook eerder 
gesignaleerd, en velen van degenen die in staat is om zelf een mening te 
vormen zullen hierin meegaan, dus zal het nooit zover komen. Tenzij je 
per sé tegen de stroom in wilt blijven roeien.

Frank

More information about the Talk-nl mailing list