[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri Dec 3 17:23:40 GMT 2010


Vind het raar dat je dat zegt.
Het is natuurlijk onwenselijk dat 1 iemand de "voortgang" van OSM kan 
blokkeren. Maar als die persoon het niet eens is met de licentie waar naartoe 
word gemigreerd dan is dat toch zijn goed recht? Het is geen meeste stemmen 
gelden als je over je eige data beslist.

Groet,
--Roeland

On Friday 03 December 2010 18:00:05 Frank Steggink wrote:
> On 10-12-03 03:33 PM, Stefan de Konink wrote:
> > En om te voorkomen dat men dit ooit nog een keer aan alle *echte*
> > contributors hoeft te vragen wordt gevraagd de CT te onderschrijven
> > zodat migreren naar een nog strictere licentie in de toekomst nog
> > makkelijker kan ;)
> 
> Ik heb nergens in de CT gelezen dat dit het geval is. History is ook
> data. Ik zou het trouwens niet acceptable vinden als wat je suggereert
> ooit gestalte zou krijgen.
> 
> > Dus je kunt ja zeggen tegen: doe mij maar ODBL, maar met CT doe je
> > eigenlijk: ik ben een schaap en als de meerderheid beslist vind ik
> > alles goed.
> 
> Dus jij vindt het OK dat een enkel individu in staat moet zijn om de
> voortgang van een project als OSM tegen te houden? Als je meent dat iets
> niet in de haak is, maar 99% van de gebruikers heeft er geen problemen
> mee, dan zou ik eerst maar een kijkje in de spiegel nemen.
> 
> Als er echt iets niet in de haak is, dan wordt dit ook eerder
> gesignaleerd, en velen van degenen die in staat is om zelf een mening te
> vormen zullen hierin meegaan, dus zal het nooit zover komen. Tenzij je
> per sé tegen de stroom in wilt blijven roeien.
> 
> Frank
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101203/3be80ece/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list