[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Frank Steggink steggink at steggink.org
Fri Dec 3 17:51:32 GMT 2010


Roeland,

Natuurlijk is dat zijn goed recht. Als het straks eindelijk mogelijk is 
om aan te geven dat hij tegen de CT is, moet hij dat ook vooral 
aangeven. Dan gaat zijn data niet mee met de migratie naar ODbL. Die 
mogelijkheid verliezen we als er wordt overgegaan naar de nieuwe CT; dat 
is waar. Dit is dus het moment om aan te geven dat je het er niet mee 
eens bent (o.k. binnenkort dan; van mij had de 'tegen' knop er allang in 
gemogen...).

FYI, ik heb zelf wel ingestemd met de CT, want ik wil niet dat mijn 
bijdragen verloren gaan, mocht ik onverhoopt onder de bus belanden... 
Wat de eventuele volgende, toekomstige, licentie betreft: daar zal ik me 
t.z.t. in verdiepen mocht het überhaupt ooit zover komen. (Gezien de 
perikelen verwacht ik niet gauw dat iemand deze stap zal durven zetten.) 
Als ik het er niet mee eens ben, dan zal ik daar tegenstemmen. Mocht de 
meerderheid / kudde schapen daar anders over denken, jammer dan. Ik ben 
bijv. ook niet blij met onze huidige regering, maar moet het er wel mee 
doen. Ik denk dat dat nog altijd beter is dan helemaal geen regering; of 
in OSM-termen een CT waar alle 300k+ gebruikers zich in kunnen vinden.

Frank

On 10-12-03 06:23 PM, Roeland Douma wrote:
> Vind het raar dat je dat zegt.
> Het is natuurlijk onwenselijk dat 1 iemand de "voortgang" van OSM kan
> blokkeren. Maar als die persoon het niet eens is met de licentie waar naartoe
> word gemigreerd dan is dat toch zijn goed recht? Het is geen meeste stemmen
> gelden als je over je eige data beslist.
>
> Groet,
> --Roeland
>
> On Friday 03 December 2010 18:00:05 Frank Steggink wrote:
>  
>> On 10-12-03 03:33 PM, Stefan de Konink wrote:
>>   
>>> En om te voorkomen dat men dit ooit nog een keer aan alle *echte*
>>> contributors hoeft te vragen wordt gevraagd de CT te onderschrijven
>>> zodat migreren naar een nog strictere licentie in de toekomst nog
>>> makkelijker kan ;)
>>>    
>> Ik heb nergens in de CT gelezen dat dit het geval is. History is ook
>> data. Ik zou het trouwens niet acceptable vinden als wat je suggereert
>> ooit gestalte zou krijgen.
>>
>>   
>>> Dus je kunt ja zeggen tegen: doe mij maar ODBL, maar met CT doe je
>>> eigenlijk: ik ben een schaap en als de meerderheid beslist vind ik
>>> alles goed.
>>>    
>> Dus jij vindt het OK dat een enkel individu in staat moet zijn om de
>> voortgang van een project als OSM tegen te houden? Als je meent dat iets
>> niet in de haak is, maar 99% van de gebruikers heeft er geen problemen
>> mee, dan zou ik eerst maar een kijkje in de spiegel nemen.
>>
>> Als er echt iets niet in de haak is, dan wordt dit ook eerder
>> gesignaleerd, en velen van degenen die in staat is om zelf een mening te
>> vormen zullen hierin meegaan, dus zal het nooit zover komen. Tenzij je
>> per sé tegen de stroom in wilt blijven roeien.
>>
>> Frank
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>   
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>   
More information about the Talk-nl mailing list