[OSM-talk-nl] busrelatie icm forward role

Michiel Faber fabermichiel at planet.nl
Sat Dec 4 16:22:54 GMT 2010


 >> Kijk naar het laatste voorbeeld van LDP. Hij gebruikt daar 1 relatie 
cq route die heen en weer gaat, maar ik zou daar way C met role is 
forward taggen, omdat die in de heenrichting van de relatie zit.
 >
 > Nee, daar gaan veel mensen de mist in.
 > Als je van links naar rechts gaat, dan lopen B en D met de route mee,
 > dus forward. C ligt echter tegen de route in en is dus backward (als
 > je C volg ga je achteruit over de route).
 > Zouden we twee relaties aanmaken, dan krijgt heen (links-rechts) A, B,
 > D, F met role forward en C met role backward. Terug (rechts-links)
 > krijgt A, E en F met de role backward.


Maar dan kan de forward tag er toch af? Dat is dan de default neem ik aan?

En doet de postitie van de way in de relatie nog iets?

 >
 > Wat is trouwens heen en terug? Op een route van Breda naar Tilburg, is
 > voor iemand uit Breda Tilburg heen. Voor iemand uit Tilburg is dat
 > juist terug.

Tja, er zijn wel meer dingen arbitrair. Een verbod om rechts af te
slaan, kun je ook opvatten als een verplichting om rechtdoor (of links)
te gaan.

 > Rene

Michiel

PS. Ik kan niet antwoorden op de ontvangen mails. Krijg de onderstaande 
error.
Ik werk met Ubuntu 10.10 met thunderbird en email wordt opgesteld in 
plain tekst.

Your message

  To:   OpenStreetMap NL discussion list
  Subject: Re: [OSM-talk-nl] busrelatie icm forward role
  Sent:  Sat, 4 Dec 2010 17:16:14 +0100

did not reach the following recipient(s):

talk-nl op openstreetmap.org on Sat, 4 Dec 2010 17:16:22 +0100
   The message contains a content type that is not supported
   <cpsmtpb-ews09.kpnxchange.com #5.6.1 smtp;554 5.6.1 Body type not
supported by Remote Host>
More information about the Talk-nl mailing list