[OSM-talk-nl] busrelatie icm forward role

Michiel Faber fabermichiel at planet.nl
Sat Dec 4 18:28:36 GMT 2010


Op 04-12-10 18:06, Wimmel schreef:
> 2010/12/4 Michiel Faber:
>>
>> Maar dan kan de forward tag er toch af? Dat is dan de default neem ik aan?
>
> Nee, "both" is het default.
> Als een weg in beide richtingen voorkomt in de relatie, heeft deze geen forward
> en backward. Als een weg maar in een richting voorkomt in de relatie, dan heeft
> deze forward of backward. Alleen als de weg oneway=true heeft, kun je de weg
> maar in een richting volgen, waardoor forward overbodig is.

Als ik dan weer terug kijk naar het laatste voorbeeld van LDP dan kan ik 
daar ook de way C geen role geven, omdat beide ways er om heen al de 
role forward hebben?

Ik snap wel wat de bedoeling is, maar of het de meeste ideale oplossing 
is, ben ik nog niet over uit. Ik zal in elk geval mijn bewerkte relaties 
nog eens nalopen of ik het overal goed gedaan heb.

MichielMore information about the Talk-nl mailing list